Please enable JS

03 Януари 2023

Имоти в Гърция: какво трябва да знаете? В последното десетилетие все повече българи предпочитат да прекарат лятната си почивка в Гърция, а не на родното Черноморие. Благодарение на добрите...

20 Май 2022

Как да изберете правилния адвокат за вашия казус? Преди да се обърнете към адвокат, трябва да сте запознати с конкретната сфера на вашия казус и да изберете специалист, който има нужните...

29 Април 2022

Как да намеря добър адвокат? Полезни съвети при избора на адвокат Преценете какъв точно е вашият случай и от какви правни услуги имате нужда. Дали става въпрос за трудово право,...

06 Април 2022

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ Търговският регистър и регистърът за юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) са електронна база данни, водена от Агенцията по вписванията към...

22 Март 2022

Какво е прокурист? Това е физическо лице, упълномощено от даден търговец да управлява търговското му предприятие и да го представлява. В някои документи прокуристът е наричан и търговски...

13 Април 2021

Апартаменти София: Всичко важно, което трябва да знаете Пазарът на недвижими имоти и особено на апартаменти в София е изключително динамичен. Какво трябва да знаете за продажбата на...

13 Април 2021

Апорт или непарична/ апортна вноска: Какво трябва да знаете Какво може да служи като непарична, т.е. апортна вноска (апорт)? Какви са характеристиките според вида дружество? Какви са...

09 Април 2021

Административнопроцесуален кодекс (АПК): Вашите права Административнопроцесуалният кодекс (АПК) урежда издаването, изпълнението и оспорването на административните актове. Настоящата статия...

08 Април 2021

Кадастър: същност, услуги и справки Кадастърът представлява опис на поземлените имоти. Какви данни съдържа информационната система и какви услуги и справки предлага? Отговори от “Данаилова,...

08 Април 2021

Върховен касационен съд (ВКС): функции, структура, достъп Върховният касационен съд (ВКС) е сред основните правораздаващи структури в България, наред с Върховния административен съд,...

02 Април 2021

Агенция по вписванията: дейност, справки и електронни услуги Агенцията по вписванията е структура към Министъра на правосъдието. Каква е дейността й? Какви справки могат да извършват...

01 Април 2021

Имотен регистър: Какво трябва да знаете Имотният регистър съхранява изключително важна информация относно недвижимите имоти в България. Как се извършват вписвания и заличавания в него? Какви...

25 Март 2021

Онлайн адвокат - “Данаилова, Тодоров и партньори” Най-големият офис на “Данаилова, Тодоров и партньори” се намира в София, но висококвалифицираният ни екип предлага пълни правни консултации с...

25 Март 2021

Адвокат Варна - “Данаилова, Тодоров и партньори” Варна е третият по големина град в България и стопанското ядро на Североизточната част на страната. Морската столица е административен център...

25 Март 2021

Адвокат Русе - “Данаилова, Тодоров и партньори” Русе е най-големият град по поречието на река Дунав и 5-ти по големина в страната. Той е важен транспортен, икономически, културен и...

23 Март 2021

Адвокат в Пловдив - “Данаилова, Тодоров и партньори” Пловдив е вторият по големина град в България и най-динамично развиващият се център в южната част на страната. Разположеният на двата...

19 Март 2021

Ново строителство: Какво трябва да знаете Новото строителство привлича клиенти с висококачествените материали и най-новите технологии в строителството, а инвеститори - заради прогнозите за...

19 Март 2021

Апартаменти на зелено: Вашите права Покупката на апартамент “на зелено” има своите предимства и недостатъци. Имотите във все още непостроени сгради се продават на по-ниска цена, но носят...

16 Март 2021

Имоти: видове и правен статут Обикновено под недвижим имот се разбира жилищен обект, но всъщност категорията е доста по-широка. Видът на имота определя пазарната му стойност, заедно с...

15 Март 2021

Агенция за недвижими имоти: Как да изберем? Сключването на сделка с недвижим имот е свързана със значителен финансов интерес и изисква информирано и отговорно вземане на решение. Независимо...

11 Март 2021

Фотоволтаици: Какво трябва да знае всеки инвеститор Фотоволтаиците ще нараснат тройно като капацитет до 2030 г., когато България трябва да постигне 27% дял на ВЕИ от общото потребление на...

09 Март 2021

ВЕИ: Възобновяеми енергийни източници - правни съвети Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) привличат все повече инвеститори, благодарение на растящите цени на електроенергията и...

08 Март 2021

Комисия за защита на личните данни Комисията за защита на личните данни е органът, към който трябва да се обърнете със сигнали за нарушаване на вашите права при събирането, обработването и...

08 Март 2021

Разписка за получена сума: Вашите права Кога се използва Разписка за получена сума и какво трябва да съдържа тя? Отговорите от “Данаилова, Тодоров и партньори”. При нужда от съдействие,...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ