Please enable JS

Четвъртък, 06 Август 2020 10:51

Договор за покупко-продажба: Важни аспекти Предстои ви покупка или продажба? Знаете ли какво трябва да съдържа един коректен договор за покупко-продажба? За какво трябва да внимавате преди...

Сряда, 05 Август 2020 08:10

Българско гражданство: Как се придобива? Искате да се сдобиете с българско гражданство? Това може да ви донесе много възможности, включително европейско гражданство и по-свободно придвижване...

Вторник, 04 Август 2020 09:56

УПИ: придобиване на собственост или право на строеж Предстои ви избор на имот и строителство? Това е важно решение, което не е за подценяване. Първо, знаете ли каква е разликата между УПИ и...

Понеделник, 03 Август 2020 10:21

Трудов договор: Специфики и сключване Вече обсъдихме в детайли договора за управление и контрол. В тази статия ще научите повече за ролята на управителя - какви са задълженията и...

Сряда, 22 Юли 2020 10:08

Трудов договор: Специфики и сключване Предстои ви сключване на трудов договор? Ето какво трябва да знае всеки работодател, служител или работник относно спецификите на този вид...

Понеделник, 20 Юли 2020 12:36

Сдружение - всичко за регистрацията и други специфики Знаете ли какво е сдружение и по какво си прилича и се различава от други видове юридически лица? А как се регистрира? В тази статия ще...

Сряда, 08 Юли 2020 09:15

Формуляр А1: Издаване и важни аспекти Вие или ваш служител / работник трябва да се командирова в чужбина за определен период от време? В такъв случай е много вероятно да ви трябва формуляр...

Вторник, 30 Юни 2020 10:55

Пълномощно: Всичко, което трябва да знаете В много случаи възниква необходимост от изготвянето и използването на пълномощно. Нужно е например, когато не можете да присъствате на определено...

Понеделник, 22 Юни 2020 10:07

Обезщетение при трудова злополука: Какво трябва да знаете? Всеки работодател, служител и работник трябва да е запознат с правата и задълженията си при евентуалното настъпване на трудова...

Вторник, 16 Юни 2020 13:14

Актуално състояние: Всичко важно относно УАС Независимо дали става въпрос за ваше или чуждо търговско дружество, важно е да знаете какво е актуално състояние, кога се изисква удостоверение за...

Петък, 22 Май 2020 10:00

Искова молба и отговор на искова молба: Какво и как? Искате да напишете искова молба или сте получили такава? Налага ви се да съставите отговор на искова молба, а не знаете как? В тази...

Сряда, 20 Май 2020 09:00

Договор за управление и контрол: Важни аспекти Какво представлява договор за контрол и какви са неговите специфики? В тази статия ще научите най-важните аспекти на ДУК, като кога е...

Вторник, 19 Май 2020 09:46

Проверка на ДДС номер: Често задавани въпроси Какво е ДДС номер и защо е важно да можете да извършвате проверка на ДДС номер? В тази статия ще се запознаете с всичко важно, което трябва да...

Понеделник, 18 Май 2020 10:01

Регистрация по ДДС: Всичко, което трябва да знаете Имате свой бизнес? А регистриран ли е по ДДС? Съществуват определени условия, при които регистрацията по ДДС е задължителна или...

Четвъртък, 14 Май 2020 15:27

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот Купувате или продавате недвижим имот? Много е вероятно да се наложи да подпишете предварителен договор, познат още като “обещание за...

Вторник, 12 Май 2020 16:28

Регистрация на търговска марка: Какво трябва да знаете Започвате или притежавате бизнес? Имате запазена марка, която отличава вашия продукт? Добра идея е да регистрирате търговската си марка,...

Четвъртък, 07 Май 2020 14:35

Често задавани въпроси за GDPR - Какво трябва да знаем? Как GDPR касае физическите и юридическите лица? В тази статия ще намерите отговор на често задавани въпроси за изискванията на GDPR...

Понеделник, 27 Април 2020 17:29

Какво е бизнес план и как се изготвя? Съвети за успех Започвате бизнес или вече имате такъв? А имате ли ясен бизнес план? Бизнес планът е документ, конкретизиращ бизнес целите, към които се...

Четвъртък, 23 Април 2020 11:24

Договор за наем на недвижим имот: Какво да вземем предвид? Договори за наем се сключват постоянно. Независимо дали се наема квартира, офис или магазин, отношенията между наемодателя и...

Вторник, 21 Април 2020 17:53

Обезщетение при съкращение: Кога се дължи и как се изчислява ? В Кодекса на труда са вписани различни видове обезщетения, които работодателят дължи на своя служител при прекратяване на...

Понеделник, 13 Април 2020 10:39

Вашият добър адвокат: мнения и препоръки Независимо дали става въпрос за физическо лице, или юридическо лице, рано или късно всеки има нужда от адвокат. Тогава възниква въпросът как точно да...

Четвъртък, 09 Април 2020 14:02

Длъжностна характеристика: Изготвяне и реквизити Към всеки трудов договор е задължително да предоставите на служителя или работника длъжностна характеристика за изпълняваната конкретна работа...

Сряда, 08 Април 2020 11:24

Видове търговски дружества: Правилният избор за бизнеса ви Започвате свой бизнес и искате да регистрирате дружество? А знаете ли какво трябва да бъде то? Нужно e да се запознаете с...

Понеделник, 06 Април 2020 16:57

Кодекс на труда: уволнение на работници и служители Обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. влияе негативно на много бизнеси. Заради финансови загуби, много работодатели са...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ