Please enable JS

25 Януари 2021

Ескроу сметка (escrow): защита при сделка с имот Какво представлява ескроу сметката и какви са ползите от нея? Кой я открива и какво трябва да се знае преди откриването й? Каква е разликата...

21 Януари 2021

Консултантски услуги: юридическо-правни съвети за бизнеса Правилното и ефективно функциониране на един бизнес изисква консултация от доверени специалисти - както за разрешаването на ежедневни...

11 Януари 2021

Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) Законът за мерките срещу изпирането на пари въвежда определени задължения за бизнеса. Какви са те и кого засягат? Каква е целта на закона и...

07 Януари 2021

Ненормирано работно време: Вашите права и задължения Какво представлява ненормираното работно време? Как са регламентирани правата и задълженията на работодателя и служителя в закона и как се...

05 Януари 2021

Счетоводно обслужване: същност, видове, цени Счетоводното обслужване е необходимо за всеки бизнес. Независимо дали става дума за фактури, платежни нареждания, финансови отчети, данъчни...

30 Декември 2020

Декларация за съответствие: важни въпроси и отговори Какво представлява декларацията за съответствие, какво трябва да съдържа и кой я изготвя? Статията ни ще отговори на тези основни въпроси...

30 Декември 2020

Консорциум: Какво представлява и какво трябва да знаете? Консорциумът е една от възможностите пред вас, ако сте решили да сключите обединение с други търговски дружества. Преди да пристъпите...

21 Декември 2020

Франчайз: всичко важно, което трябва да знаете Франчайз моделът е привлекателна възможност за стартиране на бизнес, благодарение на доказаната търговска марка, разработения бизнес модел и...

21 Декември 2020

Особен залог: характеристики, договор и вписване Особеният залог дава възможност за обезпечаване на правни задължения на търговско предприятие без предаване на заложното имущество (например...

14 Декември 2020

Продажба на ипотекирани имоти от банки: важни аспекти Интересът към ипотекирани имоти за продан е все по-голям. Всеки, който обмисля закупуването на недвижим имот от банка, следва да се...

14 Декември 2020

Нотариален акт: какво трябва да знаете Окончателен договор за покупко-продажба под формата на нотариален акт се подписва при покупко-продажбата на недвижим имот (чл. 18 ЗЗД). Прехвърлянето на...

08 Декември 2020

Какво е биткойн: Основни аспекти Биткойн бързо се превърна в популярен финансов инструмент и продължава да набира скорост. Малцина обаче са запознати добре с тази криптовалута. В тази статия...

07 Декември 2020

ЧСИ продажби - какво трябва да знаете Публичните продажби от частни съдебни изпълнители (т. нар. ЧСИ продажби) имат своите специфики, преимущества и рискове. Освен тях, тук ще се спрем и на...

07 Декември 2020

Обезпечение: видове обезпечения и характеристики Какво представлява обезпечението и какви са различните възможности за обезпечаване? В тази статия ще бъдат разгледани основните положения, ако...

30 Ноември 2020

Ноу хау (know how): какво трябва да знаете В тази статия ще разгледаме какво представлява ноу-хау, как можете да го защитите и какво трябва да се включи в договор за предаването му. Ако имате...

30 Ноември 2020

Давностен срок: какво трябва да знаете Какво означава давностен срок? От правна гледна точка давността се разбира като срок, с чието изтичане настъпват определени правни последици....

27 Ноември 2020

Годишна данъчна декларация: Всичко, което трябва да знаете Какво е годишна данъчна декларация? Годишната данъчна декларация служи за това гражданите сами да определят дължимия от тях данък...

27 Ноември 2020

Осигуровки: Важни аспекти и последни промени В Република България функционират два типа обществено осигуряване - здравно и социално. Те са подсигурени от Здравноосигурителната национална...

25 Ноември 2020

Запис на заповед: Основни аспекти В днешно време е все по-честа и необходима практиката да се използва запис на заповед, за да се гарантира коректното връщане на парични задължения при...

24 Ноември 2020

Закон за търговския регистър (ЗТРРЮЛНЦ): основни аспекти Откриването на собствена фирма или сдружение започва с ред въпроси. Как протича регистрацията? Каква информация се обявява публично?...

24 Ноември 2020

Регистрация на ЕООД: какво трябва да знаете Искате да започнете собствен бизнес и да пристъпите към регистрация на ЕООД? В тази статия ще отговорим на най-важните въпроси, свързани със...

19 Ноември 2020

Откриване на фирма: видове, регистрация, стартиране Вписването на търговско дружество в Търговския регистър отнема няколко работни дни. Преди да предприемете тази стъпка, трябва да си...

18 Ноември 2020

Регистрация на фирма: изисквания, документи, цена Според българското законодателство, търговците (лицата, извършващи търговска дейност) могат да се регистрират като юридическо лице. Това...

12 Ноември 2020

Разваляне и прекратяване на договор: какво трябва да знаете Много хора мислят, че прекратяване на договор и разваляне на такъв означават едно и също. Всъщност това не е така. В тази статия...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ