Please enable JS

30 Ноември 2020

Ноу хау (know how): какво трябва да знаете В тази статия ще разгледаме какво представлява ноу-хау, как можете да го защитите и какво трябва да се включи в договор за предаването му. Ако имате...

30 Ноември 2020

Давностен срок: какво трябва да знаете Какво означава давностен срок? От правна гледна точка давността се разбира като срок, с чието изтичане настъпват определени правни последици....

27 Ноември 2020

Годишна данъчна декларация: Всичко, което трябва да знаете Какво е годишна данъчна декларация? Годишната данъчна декларация служи за това гражданите сами да определят дължимия от тях данък...

27 Ноември 2020

Осигуровки: Важни аспекти и последни промени В Република България функционират два типа обществено осигуряване - здравно и социално. Те са подсигурени от Здравноосигурителната национална...

25 Ноември 2020

Запис на заповед: Основни аспекти В днешно време е все по-честа и необходима практиката да се използва запис на заповед, за да се гарантира коректното връщане на парични задължения при...

24 Ноември 2020

Закон за търговския регистър (ЗТРРЮЛНЦ): основни аспекти Откриването на собствена фирма или сдружение започва с ред въпроси. Как протича регистрацията? Каква информация се обявява публично?...

24 Ноември 2020

Регистрация на ЕООД: какво трябва да знаете Искате да започнете собствен бизнес и да пристъпите към регистрация на ЕООД? В тази статия ще отговорим на най-важните въпроси, свързани със...

19 Ноември 2020

Откриване на фирма: видове, регистрация, стартиране Вписването на търговско дружество в Търговския регистър отнема няколко работни дни. Преди да предприемете тази стъпка, трябва да си...

18 Ноември 2020

Регистрация на фирма: изисквания, документи, цена Според българското законодателство, търговците (лицата, извършващи търговска дейност) могат да се регистрират като юридическо лице. Това...

12 Ноември 2020

Разваляне и прекратяване на договор: какво трябва да знаете Много хора мислят, че прекратяване на договор и разваляне на такъв означават едно и също. Всъщност това не е така. В тази статия...

29 Октомври 2020

Съкращаване на щата: Ключови аспекти Съкращаване на щата е една от най-често срещаните причини за прекратяване на трудови правоотношения. Особено през тази година, в следствие на пандемията...

29 Октомври 2020

Онлайн търговия: изисквания, регистрация и развитие Какво представлява онлайн търговията? Електронната търговия обхваща продажбата на стоки или услуги по интернет (чрез онлайн платформа/...

28 Октомври 2020

Какво е цесия и какви възможности и рискове крие? Какво е цесия? Цесията представлява договор за прехвърляне на вземане от кредитора (цедент) на трето лице (цесионер). Цесионер може да бъде...

28 Октомври 2020

Нотариална покана: Какво трябва да знаете? Какво е нотариална покана: Важни аспекти Нотариалната покана е писмено и изрично волеизявление, заверено и връчено от нотариус. Тя обикновено се...

27 Октомври 2020

Холдинг: Какво представлява и какво е важно да знаете? Какво е холдинг? Холдинг е вертикална форма на обединение на търговски дружества, а за възникването му не е необходим договор между...

23 Октомври 2020

Какво е факторинг: същност, видове, характеристики Какво е факторинг? Факторингът е краткосрочен финансов инструмент, който цели да да донесе на даден бизнес свежи парични средства с цел...

22 Октомври 2020

Предизвестие за прекратяване на договор: основни аспекти Какво представлява предизвестието за прекратяване на трудов договор? Това е документ, който декларира желанието на която и да е от...

16 Октомври 2020

Биткойн: Регулация и последни промени в закона Търгувате и използвате биткойн или обмисляте създаването на биткойн портфейл? В такъв случай трябва да знаете някои основни аспекти, свързани с...

13 Октомври 2020

Ипотечен кредит: Важни въпроси и отговори Вземането на ипотечен кредит е важна стъпка, която трябва предварително да се обмисли добре. От съществено значение е внимателното проучване на...

30 Септември 2020

ЗЗД: Всичко важно, което трябва да знаете ЗЗД се счита за най-близкият закон до единен граждански кодекс акт в българската правна система, заради своето основополагащо значение за...

30 Септември 2020

Социални осигуровки в България: Важни аспекти Знаете ли кой дължи социални осигуровки? Проверявате ли редовно своите? Тук ще научите всичко, което трябва да знаете за този вид осигуровки в...

25 Септември 2020

Здравни осигуровки: Какво трябва да знаете? България е държава със задължително здравно осигуряване. Това означава, че всеки месец се дължат здравни вноски в определен размер. В началото на...

25 Септември 2020

Нотариус - роля, специфики и видове такси Чудите се по какво се различава нотариус от адвокат и към кого за какво да се обърнете? Вижте какви са правата и задълженията на нотариуса, какви...

23 Септември 2020

Регистър БУЛСТАТ: Вписване, специфики и важни аспекти Какво е Регистър БУЛСТАТ? Агенция по вписванията води и поддържа Регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър. Тя...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ