Please enable JS

27 Април 2023

Учредяване на ООД в България Българското законодателство предвижда няколко вида търговски дружества и изборът Учредяване на ООД в България на типа дружество често затруднява потребителите. За...

26 Април 2023

Регламент, обезщетение и правна помощ при трудова злополука В България трудовата злополука е регламентирана от Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Административнопроцесуалния...

17 Март 2023

ЗУТ: адвокатски услуги в сферата на строителството Като високорискова дейност, строителството е детайлно регламентирано в Закона за устройство на територията или накратко ЗУТ. Според глава...

28 Февруари 2023

Търговско право: предмет и правни услуги Търговското право е един от основните отрасли на гражданското право в юридическата система на Република България. Този правен дял урежда правния...

03 Януари 2023

Имоти в Гърция: какво трябва да знаете? В последното десетилетие все повече българи предпочитат да прекарат лятната си почивка в Гърция, а не на родното Черноморие. Благодарение на добрите...

20 Май 2022

Как да изберете правилния адвокат за вашия казус? Преди да се обърнете към адвокат, трябва да сте запознати с конкретната сфера на вашия казус и да изберете специалист, който има нужните...

29 Април 2022

Как да намеря добър адвокат? Полезни съвети при избора на адвокат Преценете какъв точно е вашият случай и от какви правни услуги имате нужда. Дали става въпрос за трудово право,...

06 Април 2022

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ Търговският регистър и регистърът за юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) са електронна база данни, водена от Агенцията по вписванията към...

22 Март 2022

Какво е прокурист? Това е физическо лице, упълномощено от даден търговец да управлява търговското му предприятие и да го представлява. В някои документи прокуристът е наричан и търговски...

13 Април 2021

Апартаменти София: Всичко важно, което трябва да знаете Пазарът на недвижими имоти и особено на апартаменти в София е изключително динамичен. Какво трябва да знаете за продажбата на...

13 Април 2021

Апорт или непарична/ апортна вноска: Какво трябва да знаете Какво може да служи като непарична, т.е. апортна вноска (апорт)? Какви са характеристиките според вида дружество? Какви са...

09 Април 2021

Административнопроцесуален кодекс (АПК): Вашите права Административнопроцесуалният кодекс (АПК) урежда издаването, изпълнението и оспорването на административните актове. Настоящата статия...

08 Април 2021

Кадастър: същност, услуги и справки Кадастърът представлява опис на поземлените имоти. Какви данни съдържа информационната система и какви услуги и справки предлага? Отговори от “Данаилова,...

08 Април 2021

Върховен касационен съд (ВКС): функции, структура, достъп Върховният касационен съд (ВКС) е сред основните правораздаващи структури в България, наред с Върховния административен съд,...

02 Април 2021

Агенция по вписванията: дейност, справки и електронни услуги Агенцията по вписванията е структура към Министъра на правосъдието. Каква е дейността й? Какви справки могат да извършват...

01 Април 2021

Имотен регистър: Какво трябва да знаете Имотният регистър съхранява изключително важна информация относно недвижимите имоти в България. Как се извършват вписвания и заличавания в него? Какви...

25 Март 2021

Онлайн адвокат - “Данаилова, Тодоров и партньори” Най-големият офис на “Данаилова, Тодоров и партньори” се намира в София, но висококвалифицираният ни екип предлага пълни правни консултации с...

25 Март 2021

Адвокат Варна - “Данаилова, Тодоров и партньори” Варна е третият по големина град в България и стопанското ядро на Североизточната част на страната. Морската столица е административен център...

25 Март 2021

Адвокат Русе - “Данаилова, Тодоров и партньори” Русе е най-големият град по поречието на река Дунав и 5-ти по големина в страната. Той е важен транспортен, икономически, културен и...

23 Март 2021

Адвокат в Пловдив - “Данаилова, Тодоров и партньори” Пловдив е вторият по големина град в България и най-динамично развиващият се център в южната част на страната. Разположеният на двата...

19 Март 2021

Ново строителство: Какво трябва да знаете Новото строителство привлича клиенти с висококачествените материали и най-новите технологии в строителството, а инвеститори - заради прогнозите за...

19 Март 2021

Апартаменти на зелено: Вашите права Покупката на апартамент “на зелено” има своите предимства и недостатъци. Имотите във все още непостроени сгради се продават на по-ниска цена, но носят...

16 Март 2021

Имоти: видове и правен статут Обикновено под недвижим имот се разбира жилищен обект, но всъщност категорията е доста по-широка. Видът на имота определя пазарната му стойност, заедно с...

15 Март 2021

Агенция за недвижими имоти: Как да изберем? Сключването на сделка с недвижим имот е свързана със значителен финансов интерес и изисква информирано и отговорно вземане на решение. Независимо...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ