Финансов лизинг или оперативен лизинг: Вашите права


Финансов лизинг или оперативен лизинг: Вашите права

Преди да сключи договор за лизинг, всеки потребител трябва да познава добре правата си, основните разлики между финансовия и оперативен лизинг, както и разликата с продажбата на изплащане. 

Настоящата статия ще разгледа тези важни аспекти. При необходимост от допълнителна правна консултация или съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво представлява лизингът?

Лизингът е договор за временно ползване на даден актив срещу заплащане на възнаграждение (лизингови вноски). Лицето, което предоставя притежавания от него актив, се нарича лизингодател (това може да бъде и специално лизингово дружество). А придобиващият правото за ползване се нарича лизингополучател.

В практиката лизингът често се бърка с продажбата на изплащане, но между тях има съществена разлика. При покупка на изплащане купувачът придобива вещта след плащането на всички вноски. Този тип договор се сключва най-често при закупуването на битова техника.

При лизинговия договор не е задължително да има прехвърляне на собствеността. Той се използва най-често за леки/ тежкотоварни автомобили, машини, селскостопанска техника и дори недвижими имоти.

Каква е разликата между финансов и оперативен лизинг?

В България съществуват два вида лизинг - финансов и оперативен. Условията на договорите за двата са подобни, но между тях има и съществени разлики.

Финансов лизинг

Това е по-популярният тип лизинг, който се използва за закупуването на автомобили, техника, машини за производството, офис оборудване и пр. Заради по-високата им цена, често се налага клиентът да ги вземе на лизинг от доставчика или лизингово дружество.

Тъй като целта е придобиване на вещта, договорът е дългосрочен, не предвижда възможност за отказ, а срокът на договора покрива по-голямата част от полезния живот на вещта.

Често лизингополучателят плаща първоначална вноска, а остатъкът от цената, плюс лихва за разсроченото плащане, изплаща на месечни лизингови вноски. Така в края на срока се постига пълно изплащане на цялата стойност на актива (например стойността на автомобила).

След плащането на последната вноска собствеността се прехвърля на лизингополучателя. До тогава лизингодателят е собственик на актива и при неплащане може да си върне вещта (която служи като обезпечение).

Важни характеристики на финансовия лизинг:

Лизингодателят:

 • е собственик на вещта, или по искане на Лизингополучателя става неин собственик, след което му я предоставя за ползване,
 • след плащането на последната вноска прехвърля собствеността върху актива на клиента.

Лизингополучателят (клиентът):

 • плаща месечни вноски - част от цената на вещта, плюс лихва за разсроченото плащане;
 • поема всички разходи, свързани с вещта, като застраховка, данъци, такси и пр.
 • носи риска от повреждане/ погиване на вещта.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Оперативен лизинг

При този тип лизинг се предвижда единствено ползване на вещта, затова отношенията са подобни на договор за наем. Оперативният лизинг се използва при по-скъпи и по-специализирани стоки, например луксозни автомобили.

В този случай клиентът иска да ползва вещта за период от време, но няма за цел да я купи. Може след изтичане на договора, например, да го върне и да вземе друга марка луксозен автомобил.

Затова договорът е краткосрочен, предвижда възможност за отказ, а срокът е по-кратък от срока за ползване на вещта (под 5 години).

Оттук произтичат и важните характеристики на оперативния (експлоатационен) лизинг:

Лизингодателят:

 • е собственик на вещта;
 • покрива разноските по вещта, освен текущите такива;
 • носи риска от повреждане/ погиване на вещта.

Лизингополучателят (клиентът):

 • плаща вноски за ползване на вещта - наем, плюс малка част от цената, която да покрие амортизацията;
 • плаща текущи разходи (услуги свързани с ремонт и поддръжка)
 • в края на лизинговия период има правото да:
  • заплати остатъка от цената  и да стане собственик на вещта, без да е задължен да го прави (аналогично на финансовия лизинг);
  • да откаже да придобие вещта (с това се приема, че фиксираните месечни вноски са били наемни, а клиентът се отказва от платената част от цената);
  • да върне вещта и да поиска платената част от цената да послужи като първоначална вноска за взимането на друга вещ от същия собственик (например по-нов или по-скъп автомобил). 

Лизингите могат да се срещнат под различни наименования. Например, т. нар. Финансов лизинг с отворен край (клиентът има право да реши дали да придобие актива) или затворен край (придобиването е предварително договорено). Затова е препоръчително клиентът да се запознае внимателно с условията.

Данък и осчетоводяване на финансов лизинг

В практиката при лизинг с цел придобиване, обикновено клиентът плаща първоначална вноска и получава вещта заедно с фактура за остатъка от цената. По тази фактура се плаща ДДС, докато върху лихвите не се начислява данък.

До края на договора вещта остава собственост на лизингодателя. Едва след плащането на последната вноска и предаването й на клиента, тя се завежда счетоводно като актив при него и й се води амортизация.


При нужда от консултация и изготвяне на договори от добър адвокат, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532