Please enable JS

Предстоят важни реформи в европейското законодателство, засягащи сектора на автомобилните превози, осъществявани на територията на Съюза. На заседание от 04.06.2018 г. Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент гласува предложения за изменение на няколко регламента и директиви, засягащи материята. Европейският парламент ще разгледа и гласува предложенията на 04.07.2018 г., по време на пленарната си сесия в Страсбург. За повече информация: https://goo.gl/N1xzfG 

На 30.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“), който транспонира Директива (ЕС) 2015/849 от 20.05.2015 г. в българското законодателство. В изпълнение изискванията на директивата се въведоха редица нови положения и се доразвиха стари институти, съществували в отменения закон със същото наименование. За повече информация: http://lawfirm.bg/bg/publikatzii/110-poslednite-zakonodatelni-resheniya-v-oblastta-na-protivodeistvieto-sreshtu-izpirane-na-pari

С измененията на Закона за счетоводството от ДВ, бр. 92 от 2017 г., бе въведено облекчение за определена категория предприятия, които не са осъществявали дейност пред предходната отчетна година. Такива предприятия са например всички видове търговци (ЕТ, ООД, АД, ЕООД, ЕАД, кооперации и други); клонове на чуждестранни търговци; местни юридически лица, които не са търговци (например юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, и други); консорциуми (като търговски и граждански дружества); търговските представителства; чуждестранни юридически лица (при определени условия); и други („Предприятията“). За повече информация: http://lawfirm.bg/bg/publikatzii/102-deklaratzii-za-lipsa-na-deinost-zamenyat-publikuvaneto-na-nulevi-godishni-finansovi-otcheti

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" (www.lawfirm.bg) е препоръчано от Legal 500 на първо място в сферата на транспорта. Калоян и Мария са отличените адвокати за България.

Данаилова, Тодоров и партньори е отличено от Chambers and Partners за пета поредна година в сферата на транспорта. 

Lawfirm.bg Bulgarian law firm