Please enable JS

14 Декември 2020

ДОПК: Последни промени (2020 г.) Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените бяха обнародвани на 11.12.2020 г., в...

25 Септември 2020

Кодекс на труда: Важни аспекти и промени през 2020 г. Важно е да сте наясно с разпоредбите от Кодекс на труда, за да знаете какви са вашите права и задължения. В противен случай е възможно да...

17 Август 2020

Наредба за минималните адвокатски възнаграждения 2023 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения беше приета в...

05 Август 2020

ЗДДС 2023: Последни промени в ДДС Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в брой 52 на Държавен вестник от 05.07.2022 г. В него са...

03 Май 2020

Безвъзмездна помощ до 10 хил. лева: Какво е важно да знаем? - "Данаилова, Тодоров и Партньори" Ще бъдат финансирани проектни предложения до изчерпване на средствата по процедурата На 11 май...

26 Април 2020

Нов ред за обявяване на годишните финансови отчети (ГФО) На 24.04.2020 г. бяха обнародвани изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел...

22 Април 2020

Компенсациите 60/40 вече покриват и осигуровките на работниците и служителите Приетите от Министерски съвет на 15 април изменения в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели...

15 Април 2020

"Данаилова, Тодоров и партньори" отново на върха в Legal500 Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е отличено за седма поредна година в две категории в изключително престижната...

31 Март 2020

Компенсиране на работодатели съгласно Постановление № 55 На 31.03.2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1,...

22 Март 2020

Закон за извънредно положение, какво следва сега? - "Данаилова, Тодоров и Партньори" Българският парламент прие окончателно Закона за извънредното положение в петък вечер след дълги дебати и...

04 Декември 2019

Документация за трансферно ценообразуване С изменения на ДОПК, обнародвани в Държавен вестник на 13 август 2019 г. и в сила от 1 януари 2020 г., се въвеждат изисквания за създаване на...

05 Юли 2018

Предстоят важни реформи в европейското законодателство, засягащи сектора на автомобилните превози Предстоят важни реформи в европейското законодателство, засягащи сектора на автомобилните...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ