13 март 2024

Познаването на Кодекса на труда, един от основополагащите нормативни актове в сферата на трудовото право в Република България, е от еднаква важност както за работодателите, така и за служителите....

14 Декември 2020

ДОПК: Последни промени (2020 г.) Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените бяха обнародвани на 11.12.2020 г., в Държавен...

14 август 2020

Наредба за минималните адвокатски възнаграждения 2023 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения беше приета в окончателния...

05 август 2020

ЗДДС 2023: Последни промени в ДДС Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в брой 52 на Държавен вестник от 05.07.2022 г. В него са включени...

03 май 2020

Безвъзмездна помощ до 10 хил. лева: Какво е важно да знаем? - "Данаилова, Тодоров и Партньори" Ще бъдат финансирани проектни предложения до изчерпване на средствата по процедурата На 11 май 2020 г....

26 април 2020

Нов ред за обявяване на годишните финансови отчети (ГФО) На 24.04.2020 г. бяха обнародвани изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРРЮЛНЦ“)....

22 април 2020

Компенсациите 60/40 вече покриват и осигуровките на работниците и служителите Приетите от Министерски съвет на 15 април изменения в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели с цел...

15 април 2020

"Данаилова, Тодоров и партньори" отново на върха в Legal500 Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е отличено за седма поредна година в две категории в изключително престижната...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532