Учредяване на ООД в България

Регистрация на ЕООД: какво трябва да знаете

Българското законодателство предвижда няколко вида търговски дружества и изборът на типа дружество често затруднява потребителите. За стартирането на малък или среден бизнес обикновено се регистрира дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Дефиницията за ООД в Търговския закон (ТЗ) е дружество, учредено “от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.”

В този смисъл ЕООД (еднолично ООД) е разновидност на ООД. Основната разлика между двата вида дружества се състои в броя на лицата - притежатели на капитала.

ООД се формира от минимум двама съдружници, чиито отговорности към дружеството и тежест на решенията при гласуване са разпределени пропорционално спрямо размера на дяловата им вноска (няма изискване за равни капиталови вложения).

При регистрацията на ЕООД едно физическо или юридическо лице е едноличен собственик на капитала и учредява своето дружество чрез Учредителен акт. 

В тази статия ще разгледаме условията, основните изисквания и процедурата за учредяване на ООД в България. Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие при основаването на Вашето дружество, не се колебайте да се свържете с нас.

Изисквания за регистрация на дружество с ограничена отговорност в България

 • За учредяването на ООД е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

  • Минимум 2 акционери: максималният брой акционери е неограничен, но ако сте едноличният собственик на капитала, трябва да регистрирате ЕТ или ЕООД.
  • Минимален капитал от 2 лева, депозиран във фирмена банкова сметка: капиталът е разделен на дялове между акционерите и всеки дял трябва да има минимална стойност от 1 лев. Не е необходимо дяловете да са разпределени поравно между съдружниците в ООД.
  • Юридически адрес: изисква се за официална кореспонденция и административни цели.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Процедура за учредяване на ООД в България

Процедурата за регистрация на ООД в България може да се завърши в рамките на 3 работни дни. Необходимо е да подготвите следната документация:

 • Заявление по образец А4 от сайта на Търговския регистър (ТР);
 • Вносна бележка за капитала на дружеството (от банка по избор);
 • Съгласие за приемане на управление и нотариално заверен и подписан от управителя на дружеството образец от подписа (спесимен);
 • Дружествен договор и протокол от Общото събрание на съдружниците:
  в Учредителния акт задължително трябва да са посочени фирмата, предметът на дейност, размерът на вноските на всеки съдружник и на капитала, както и избраният управител;
 • Решение на Общото събрание за назначаване на управител (изключителна компетентност на Общото събрание е не само назначаването на управител, но и измененията и допълненията по Устава на дружеството, промените в капитала, преобразуването и ликвидирането на дружеството, решението за допълнителни парични вноски и др.); 
 • Декларация по:
 • Заявление за запазване на фирма (Д1) - срещу 50 лева можете да запазите уникално име за вашия бизнес (не е задължително);
 • Лиценз или разрешение (в зависимост от дейността на фирмата).

Обърнете внимание:

 • Ако искате да регистрирате ООД с капитал повече от минималния според закона (2 лева), трябва да внесете минимум 70% от капитала. 
 • Името на фирмата задължително се изписва на кирилица, независимо дали думите в нея са на български или на чужд език.

Цялата документация за регистрация на фирма може да бъде подадена онлайн в портала на ТР към Агенцията по вписванията. По този начин процесът е по-бърз и по-евтин, тъй като таксите са намалени наполовина, но за целта трябва да имате електронен подпис. 

Ако не разполагате с такъв, вашият адвокат може да подаде документите от ваше име.  Ние от „Данаилова, Тодоров и Партньори“ ще се радваме да ви помогнем при учредяването на дружество с ограничена отговорност. Ако имате въпроси или се нуждаете от правна помощ за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нашите експерти.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532