Please enable JS

Учредяване на ООД в България


Регистрация на ЕООД: какво трябва да знаете

Българското законодателство предвижда няколко вида търговски дружества и изборът Учредяване на ООД в България на типа дружество често затруднява потребителите. За стартирането на малък или Учредяване на ООД в Българиясреден бизнес обикновено се регистрира дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Дефиницията за ООД в Търговския закон (ТЗ) е дружество, учредено “от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.”

В този смисъл ЕООД е разновидност на ООД. Основната разлика между ООД и ЕООД се състои в броя на лицата - притежатели на капитала. ООД се учредява от минимум двама съдружници, които отговарят за задълженията на дружеството спрямо размера на дяловата си вноска. При регистрацията на ЕООД едно физическо или юридическо лице е едноличен собственик на капитала.

Изисквания за регистрация на дружество с ограничена отговорност в България

За създаването на ООД е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

 • Минимум 2 акционери: максималният брой акционери е неограничен, но ако сте единственият инвеститор, трябва да регистрирате ЕТ или ЕООД.
 • Минимален капитал от 2 лева, депозиран във фирмена банкова сметка: капиталът е разделен на дялове между акционерите и всеки дял трябва да има минимална стойност от 1 лев. Не е необходимо дяловете да са разпределени поравно между съдружниците.
 • Юридически адрес: изисква се за официална кореспонденция и административни цели. 

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Процедура за учредяване на ООД в България

Процедурата за регистрация на ООД в България може да се завърши в рамките на 3 работни дни. Необходимо е да подготвите следната документация:

 • Заявление по образец А4 от сайта на Търговския регистър (ТР);
 • Вносна бележка за капитала на дружеството (от банка по избор);
 • Съгласие за приемане на управление и нотариално заверен и подписан от управителя образец от подписа (спесимен) 
 • Дружествен договор и протокол от Общото събрание на съдружниците; 
 • Решение за назначаване на управител от Общото събрание;
 • Декларация по:
 • Заявление за запазване на фирма (Д1) - срещу 50 лева можете да запазите уникално име за вашия бизнес (не е задължително);
 • Лиценз или разрешение (в зависимост от дейността на фирмата).

Обърнете внимание:

 • Ако искате да регистрирате ООД с капитал повече от минималния според закона (2 лева), трябва да внесете минимум 70% от капитала. 
 • Името на фирмата задължително се изписва на кирилица, независимо дали думите в нея са на български или на чужд език.

Цялата документация за регистрация на фирма може да бъде подадена онлайн в портала на ТР към Агенцията по вписванията. По този начин процесът е по-бърз и по-евтин, тъй като таксите са намалени наполовина, но за целта трябва да имате електронен подпис. 

Ако не разполагате с такъв, вашият адвокат може да подаде документите от ваше име.  Ние от „Данаилова, Тодоров и Партньори“ ще се радваме да ви помогнем при учредяването на дружество с ограничена отговорност. Ако имате въпроси или се нуждаете от правна помощ за вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нашите експерти.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ