Учредяване и регистрация на адвокатско дружество

Замяна на Трудовите книжки с Единен електронен трудов запис

Разбирането, че трябва да потърсите правна помощ главно при необходимост от процесуално представителство, отдавна е останало в миналото. В наши дни работата с адвокатски дружества е неразделна част от ежедневието на всеки бизнес. Независимо дали се сключва договор с контрагент, проучва се нова сфера, в която бизнеса да се разрастне, или се придобива бизнеса на конкурент, съдействието на адвоката се търси своевременно, дори да няма индикации за проблем или риск.

Зад създаването и регистрацията на едно адвокатско дружество обаче стоят множество административни процедури и изисквания и при избора на Вашия правен партньор е добре да се уверите, че всички те са спазени. Настоящата статия ще разгледа накратко процеса на учредяване на адвокатско дружество и ще Ви предостави полезни насоки и съвети за това как да изберете доверена кантора, която да представлява интересите Ви, независимо дали сте физическо или юридическо лице. 

 

Учредяване на адвокатско дружество

Условията за образуването на адвокатско дружество са регламентирани в Закона за адвокатурата, който е и основна отправна точка за всички въпроси, свързани с адвокатската професия в България. Дружество може да се учреди от един или повече адвокати и наименованието му задължително трябва да включва думите “еднолично адвокатско дружество” или “адвокатско дружество” и имената на един или повече съдружници. 

Всеки адвокат може да участва само в едно дружество, но не е ограничен да практикува своята професия и самостоятелно. Законът обаче забранява в рамките на едно дружество да бъдат представлявани лица с противоречиви интереси. 

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Учредителен договор

Подобно на учредителните договори за търговски дружества договорът за създаване на адвокатско дружество задължително трябва да съдържа името на дружеството и съдружниците. Вписват се също така адресът и седалището на новооснованото дружество, както и имената и адресите на канторите на съдружниците.

Учредителният договор трябва да включва също вида и размера на вноските на всеки съдружник, оценката за непаричните вноски, начина на разпределение на приходите и разходите, начина на управление и представителство, основанията за приемане на нови съдружници, условията за напускане на съдружници, основанията за изключване на съдружник и прекратяване на дружеството и начина на ликвидация.

 

Следващи стъпки

След като бъде създаден учредителният договор, следва адвокатското дружество да бъде вписано в адвокатския съвет на адвокатската колегия, окръжния съд по седалището на дружеството и в регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията (в този ред). 

За целта трябва да бъдат представени заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества по образец Приложение № 14 към Наредба № 3/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, заявление за вписване в окръжния съд, препис от учредителния договор, протокол от учредителното събрание, извлечение от регистъра на адвокатите, препис от решението на адвокатския съвет и документ за заплатена държавна такса (в размера на 50 лева).

 

Избор на подходящо адвокатско дружество за Вашите лични или бизнес дела

Независимо дали Ви е необходимо правно съдействие за Ваш личен казус в качеството Ви на физическо лице или търсите доверен партньор за Вашия бизнес, изборът на надеждно адвокатско дружество е от голямо значение за Вашия успех.

При търсенето на дружество на първо място се уверете, че то е вписано във всички гореизброени регистри и дейността му е законна и законосъобразна. Ако всичко е изрядно, направете проучване на базата на отзиви от клиентите на съответното дружество. В зависимост от Вашия казус потърсете адвокат, който специализира в конкретната сфера на правото, и дружество, което е отличено за работата си в нея. 

 

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори”: доверете се на нашите експерти

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е лидер на българския правен пазар, отличен и препоръчан от престижните международни класации Legal 500 и Chambers and Partners. Вече повече от десетилетие ние предлагаме широк спектър от правни услуги в сферите на търговското право, недвижимите имоти, трудовото и облигационното право, административното, транспортното и данъчното право и счетоводството.

Избирайки нашите правни експерти, можете да разчитате на техните широки познания, богат опит и съобразителност, които им позволяват да работят ефективно и да проявяват гъвкавост в зависимост от всеки казус. 

Стремим се да изграждаме трайни връзки с нашите клиенти и да основаваме отношенията си на взаимно доверие и ефективна комуникация. Благодарение на своя дългогодишен опит нашият екип от специалисти е доверен партньор на физически и юридически лица както на територията на цялата страна, така и в чужбина. Освен на български и английски, адвокатите от дружеството предлагат първокласни услуги и на руски, френски и немски език.

Изпратете своето запитване, за да запишете час за своята правна консултация. Нашите адвокати ще се запознаят с казуса Ви в детайли, за да Ви предоставят необходимото съдействие и да намерят най-доброто решение за Вас. 


“Данаилова, Тодоров и партньори” е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Адвокатска кантора предлага експертно комплексно обслужване по всякакви правни въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532