Адвокат Варна - “Данаилова, Тодоров и партньори”


Адвокат Варна - “Данаилова, Тодоров и партньори”

Варна е третият по големина град в България и стопанското ядро на Североизточната част на страната. Морската столица е административен център на област Варна и осигурява над 6% от брутния вътрешен продукт на страната.

Делът на частния сектор във Варна надхвърля 50%, като най-силно развити са средните и малки предприятия в областта на услугите. Над 70% от фирмите в сектора на комуникационните и информационни технологии от Североизточния район работят във Варна. Градът има силно развит туризъм, морска индустрия (Варненска корабостроителница е най-голямата в страната), машиностроене, електронна индустрия и търговия.

Черноморската ни столица има и богат културен живот - тук се провеждат международни театрални, филмови, куклени фестивали, както и биенале на визуалните изкуства. Варна е и сред най-важните университетски центрове в България - тук се намират 8 висши училища, възпитаващи висококвалифицирани кадри в редица области.

Варна е водещ център в Североизточния район и благодарение на доброто си географско положение, първата железопътна линия в страната, автомагистрала Хемус, международното летище, обслужващо над 65 български и чуждестранни авиолинии, морската гара и пристанище.

Варна предлага множество възможности за инвестиции и бизнес. При нужда от юридическа консултация, професионален адвокатски съвет и пълно правно обслужване в областта на търговското, трудовото, административното, данъчното право, свържете се с нас.

Адвокатски услуги във Варна и страната

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” осигурява устни и писмени правни консултации и юридическа помощ във Варна и страната на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Търговско право

 • изготвяне на документи по всякакви корпоративни въпроси – учредяване, промени в обстоятелствата, преобразуване, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества;
 • Правно консултиране в случай на спорове между съдружници и акционер;
 • Консултация и съдействие при сключване на търговски сделки, както и при изменение, прекратяване и др.

Правни сделки и договори

 • Сключване, изменение и прекратяване, изпълнение, неизпълнение на всякакъв тип търговски и граждански сделки;
 • Консултации и съдействие при преговори за извънсъдебно разрешаване на спорове; медиация;
 • Изготвяне на всякакви документи - уведомления, споразумения, нотариални актове и др.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Недвижими имоти

 • Пълно обследване на историята на собствеността и статута на недвижими имоти;
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба;
 • Структуриране на инвестиционно портфолио от недвижими имоти и др.

Транспортно право

 • Правно консултиране и защита в областта на транспорта - както при пътническия, така и в сферата на товарните превози;
 • Съдействие при изготвяне на необходимата документация в областта на автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт;
 • Пълно правно съдействие при участие в процедури по Закона за концесиите в областта на транспорта и Закона за обществените поръчки и др.

Проекти и обществени поръчки

 • Анализ, консултации и изготвяне на документи в областта на обществените поръчки, търговете, концесиите и конкурсите;
 • Богатият опит в теорията и съдебната практика на “Данаилова, Тодоров и партньори” нареждат кантората сред първите в категория “Проекти и публично-частно партньорство” в престижната международна класация Legal 500.

Адвокатската кантора може да ви окаже съдействие и в областта на административното право (при обжалване на административни актове и наказателни постановления), вещното и облигационно право и др., както и процесуално представителство пред съда. Повече за предлаганите от “Данаилова, Тодоров и партньори” правни услуги прочетете тук.

Запознайте се с екипа на адвокатското дружество, многократно отличаван в престижните международни класации Legal 500 и Chambers and partners.

Не се колебайте да се свържете с нашите адвокати, които обслужват клиенти не само в град Варна, а и в цялата страна.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532