Осигуровки: Важни аспекти и последни промени


Осигуровки: Важни аспекти и последни промени

В Република България функционират два типа обществено осигуряване - здравно и социално. Те са подсигурени от Здравноосигурителната национална система и Пенсионноосигурителната такава.

Знаете ли какви са правата и задълженията ви спрямо тях, в зависимост от това дали живеете в България или чужбина?

Ще разгледаме основните видове осигуровки тук и ще отговорим на най-важните въпроси, свързани с тях.

Месечни осигурителни вноски

Чудите се какви осигуровки се плащат?

Социалните и здравните осигуровки са разделени по фондове и се удържат от работодателя и служителя, като по-голяма част покрива първия, както вече стана ясно.

Това са месечни вноски за фондовете:

 • „Пенсии“;
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване;
 • „Общо заболяване и майчинство“;
 • „Безработица“;
 • Трудова злополука и професионална болест;
 • Здравно осигуряване.

Забележка: Самоосигуряващите се лица не се осигуряват за безработица.

Осигуровки в България през 2020 г.

Какви промени настъпиха в осигуровките през 2020-та година?

 • Увеличи се месечният размер на минималната заплата за страната на 610 лв. Така се увеличи и минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 610 лв.
 • Този за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличи на 420 лв.
 • Максималният месечен размер на осигурителния доход остана 3000 лв.
 • Запазиха се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица", както и здравноосигурителната вноска.
 • Промени се минималният осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
 • За дните на лицата в неплатен отпуск вече се дължи по-голяма здравна осигуровка - върху 305 лв.
 • За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете също се дължи по-голяма здравна осигуровка от работодателя - върху 610 лв.
 • Промениха се вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).
 • Запази се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Здравни вноски

Съществуват специфични случаи, при които не се дължат здравни вноски. Например безработните, които получават парично обезщетение за безработица, не плащат такива. Здравните им вноски са за сметка на държавния бюджет.

Ако се интересувате кой точно трябва да плаща здравноосигурителни вноски, вижте статията ни за здравните осигуровки. В нея сме обяснили кой дължи здравни осигуровки, как се плащат те, в какъв срок, какви са последиците при неплащането им и още. В публикацията ни по темата ще научите и какви са последните промени в здравните осигуровки.

Социални осигуровки

В темата ни за социалните осигуровки ще разберете всичко важно за тях като различните видове и минималния им месечен размер в България.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Осигуровки на българите в чужбина

Това в коя страна е осигурено едно лице зависи от:

 • страната му на пребиваване (а не от гражданството)

и

 • трудовия му статус.

Важно е да се информирате и погрижите за осигуряването си, независимо от това в коя държава се намирате.

Що се отнася до осигуровките на българските граждани, живеещи в чужбина, ето какво гласи законът:

Пребиваващи в чужбина българи

Българите със или без двойно гражданство, пребиваващи повече от 183 дни годишно в чужбина, могат да не плащат здравни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата им на напускане на България. Това важи и за всяка следваща календарна година, но трябва да подадат предварително заявление до Националната агенция за приходите (НАП).

Въпросните физически лица възвръщат здравноосигурителните си права:

 • след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват

или

 • след еднократно заплащане на 12 здравни вноски по чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето им.

Докато осигурителните им права не са възстановени, въпросните граждани заплащат оказаната им в България медицинска помощ.

Живеещи в чужбина българи

За българите, които работят и живеят в държави-членки на ЕС и се осигуряват в съответната държава има специален ред, по който да удостоверят този факт, за да бъдат запазени осигурителните им права.

Българите с двойно гражданство, които не пребивават постоянно в България, не подлежат на задължително здравно осигуряване тук. Могат да подадат документи в офисите на НАП лично или чрез пълномощник, да ги изпратят по пощата или онлайн с електронен подпис.

Всеки български гражданин, който плаща здравни осигуровки в държава-членка на ЕС, може да докаже своите непрекъснати здравноосигурителни права чрез унифициран европейски формуляр.

Ако независимо от това, че пребивавате извън територията на страната, искате да се осигурявате в България, можете да го направите.

 

Важно е, ако живеете и работите в чужбина, да се регистрирате в системата за социална сигурност на приемащата страна.

Ако сте командировани за кратък период в ЕС, можете да останете осигурени в системата на вашата страна. Възможно е обаче да се наложи издаването на Формуляр А1 - вижте повече по въпроса в нашата статия.


При нужда от консултация с добър адвокат по тези и други въпроси, свържете се с нас.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532