Онлайн търговия: изисквания, регистрация и развитие


Онлайн търговия: изисквания, регистрация и развитие

Какво представлява онлайн търговията?

Електронната търговия обхваща продажбата на стоки или услуги по интернет (чрез онлайн платформа/ електронен магазин). В последните години онлайн бизнесът набира все по-голяма популярност сред търговците като възможност за разширяване на дейността. Тъй като съвременният потребител често проучва предлаганите стоки или услуги онлайн, преди да извърши покупка, вашият онлайн магазин може да предостави възможност за увеличаване на продажбите и привличане на нови клиенти.

Важно е предприемането на това начинание да бъде съобразено с всички законови изисквания, за да се избегнат евентуални санкции от страна на регулаторните органи.

Основни положения: Какво трябва да знаят всички онлайн търговци?

Най-важните предимства на онлайн търговията са, че електронният магазин отваря веднага, работи без прекъсване, достъпен е през цялото денонощие, не изисква плащането на наем и заплати за персонал. Освен това онлайн магазинът е достъпен от цял свят и може да доставя стоки на много по-широк кръг потребители.

От друга страна, онлайн търговията е свързана и с известни разходи. Основните от тях са тези за домейн и хостинг при създаването на собствен електронен магазин, разходите за маркетинг в социалните мрежи, за SEO оптимизация, технологична поддръжка и пр.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Как да изберем: платформи за онлайн продажби или собствен електронен магазин?

Изборът ще зависи от вашия бизнес модел.

Сайтове за онлайн търговия

Ако вече имате физически магазини, като търговец можете да започнете да приемате поръчки онлайн и без да имате собствен електронен магазин (това не се изисква по закон). За целта могат да се използват социални мрежи като Facebook, платформи за електронна търговия, като Amazon или eBay, сайтове за частни обяви като OLX, alo.bg. 

Предимствата на този модел са, че платформите са вече налични и готови за ползване веднага. Недостатъкът е, че при тях онлайн търговецът има ограничен контрол върху законовите аспекти. Ако избраната платформа не спазва местното законодателство по отношение на защитата на личните данни, общите условия на търговеца и пр., това може да доведе до санкции от страна на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни или друг регулаторен орган.

Собствен електронен магазин

Друга възможност е да създадете собствен онлайн магазин, чрез който да продавате вашите продукти в интернет. В този случай ще трябва да се погрижите и за организирането на доставката до вашите клиенти (например чрез куриерска фирма), плащането, съхраняването на лични данни и пр.

Макар за изработването на електронен магазин да е необходимо време, предимствата на този вариант са, че имате пълен контрол върху визията, съдържанието и съобразността със законовите изисквания.

Спецификите на електронната търговия са уредени в Закона за електронната търговия, Търговския закон, Закона за електронните съобщения, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на потребителите.

Регистрация на фирма за онлайн търговия

Всяко физическо лице може да извършва продажби през платформи като OLX, Facebook  или сайтовете за частни обяви. Ако става дума за продажбата на стоки втора ръка, единични бройки, разнообразни стоки, няма нужда от регистрация като Едноличен търговец. Но в случай че търговецът продава нови стоки, които сам изработва, в по-голямо количество и ако дава гаранция за тези стоки, тогава става дума за търговски сделки и Търговският закон изисква регистрация като ЕТ или фирма (особено от гледна точка на данъчното облагане).

Когато става дума за фирма, която вече има физически магазини и иска да започне да продава онлайн, търговецът може да избере да разшири дейността си или да регистрира нова фирма. Регистрацията следва обичайните основни правила, но има и своите специфики. 

Създаване и развитие на онлайн магазин

Платформа

Първата стъпка при създаването на електронен магазин е изборът/изграждането на платформа - уебсайт или специално мобилно приложение. Тази платформа може да бъде изработена от самия предприемач или от външна фирма - IT специалист. Голяма част от онлайн търговците ползват или закупуват готова платформа, като тук има редица безплатни възможности - от най-простите като WordPress, през специални инструменти за създаване на сайтове за интернет търговия, до платформи с отворен код за електронно търгуване (Open Source).

Препоръчително е сключването на договор за изработването на уебсайт да се извършва след консултация от юрист, експерт по електронната търговия, за да бъдат спазени всички изисквания.

Плащане

Следващата стъпка е да се уреди плащането на продаваните стоки или услуги. 

  • Много електронни търговци използват наложен платеж.
  • Друга възможност са системите за онлайн плащания като PayPal.
  • Третият вариант е плащанията в електронния магазин да се извършват чрез виртуален ПОС терминал, т.е. да се плаща с дебитни или кредитни карти. В този случай банките имат много специфични изисквания, като например наличието на криптографски сертификат, който да гарантира сигурността на онлайн плащането.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Регистриране и законови изисквания

  • Първото изискване е свързано с регистрирането на фирмата-оператор на електронния магазин в Търговския регистър, освен ако фирмата не е вече регистрирана.
  • Следващото изискване е свързано с Наредба 18 за онлайн търговията от 2006, която изисква всички онлайн търговци да подадат в НАП специален формуляр, включващ информация относно: данни за търговеца, платформата за извършване на електронна търговия, вид на продаваните стоки или услуги, и пр.
  • Препоръчително е документи като Общи условия на търговеца, защита на личните данни, политики и срокове за рекламация и пр. да бъдат изготвени от експерт юрист.
  • Полезно е да се направи и юридическа оценка дали електронният магазин отговаря на всички законови изисквания. Онлайн търговецът е задължен да осигури на компетентните органи и потребителите достъп до публична информация, като: име, адрес/седалище на управителя, ЕИК, контакти - телефон и адрес (включително електронен) за кореспонденция.
  • Изискванията засягат и цените - те трябва да бъдат ясно обявени, така че потребителят да знае дали включват данъци, такси или други разноски.
  • Всеки електронен магазин трябва да има и ясна политика относно кеширането (cookies), което се ползва от маркетинговите компании и засяга защитата на личните данни на потребителите.
  • Законовата рамка изисква от онлайн търговците да представят пред потребителите си ясно условията, регламентиращи събирането, обработката и съхраняването на личните им данни.

Доставка

Стоките, продавани от онлайн търговеца трябва да бъдат доставяни до неговия потребител. Това може да се поеме от самия търговец, ако той има налична дистрибуторска мрежа или от външен доставчик (куриерска фирма). В случай на сключване на договор, отношенията, отговорностите и задълженията на онлайн търговеца, доставчика и потребителя трябва да са много ясно регламентирани, за да се избегнат възможни спорове и санкции.

Реклама

След като е изградил своя електронен магазин, уредил е плащането, законовите изисквания и доставката, онлайн търговецът може да се съсредоточи върху развиването на своята търговия и привличането на клиенти.

В повечето случаи онлайн търговията се рекламира чрез маркетинг в социалните мрежи и SEO оптимизация. При използването на директна реклама и т. нар. “непоискани търговски съобщения”, онлайн търговците са задължени да спазват определени законови разпоредби - най-важно е клиентът да има възможност да откаже получаването на непоискани търговски съобщения.

Онлайн търговците трябва да се съобразят и с Регламент 2016/ 679 за защита на личните данни (GDPR), според който всички онлайн търговци автоматично се считат за администратори на лични данни, ако предлагат стоки или услуги в Европейския Съюз (дори и да са базирани извън ЕС).

Тъй като самата доставка включва събирането на лични данни като име и адрес на купувача, важно е сайтът да посочи ясно какви лични данни събира, какъв е срокът на съхранение, кой ги обработва от страна на търговеца и какви са правата на потребителя.

Заключение

Това са основните стъпки по създаване на електронен магазин и най-важните законови изисквания към онлайн търговците. Запознахме ви и със законовите изисквания, целящи защитата на правата на потребителите и личните данни. При нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас.


Специалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” са винаги насреща.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532