VIES система, декларации и ДДС номер

Системата за проверка на ДДС номер или VAT Information Exchange System (VIES) засяга и е позната на всеки търговец, който осъществява сделки на вътрешния пазар в Европейския съюз.

“Данаилова, Тодоров и партньори” ще ви запознаят със същността на системата, процедурата по подаване на VIES декларации и проверка на ДДС номер. При нужда от допълнителна информация, консултация или съдействие, свържете се с нас.

Какво представлява системата VIES?

VIES е електронна система за обмен на ДДС информация между държавите-членки (member states) на Европейския съюз (European Union) и Северна Ирландия. Тя осигурява достъп до данните на всички търговци, регистрирани по ДДС и осъществяващи сделки в рамките на ЕС.

VIES не поддържа собствена база данни - цялата информация в системата се събира от данъчните администрации на държавите-членки (и Северна Ирландия).

Защо е необходима VIES?

С появата на единния европейски пазар отпада фискалният митнически контрол по вътрешните граници на съюза. По отношение на вътреобщностните доставки на стоки и услуги се приема принципът за облагане с ДДС единствено в държавата-членка на потребителя.

Така се появява необходимостта търговецът-износител да провери дали партньорът му в друга страна-членка е регистриран по ДДС (VAT number validation) и съответно - информационната система VIES.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Кой, кога и как подава VIES декларация?

VIES декларация трябва да бъде попълнена и подадена от всяко търговско дружество, което :

  • извършва вътреобщностни доставки на стоки към търговци, които са регистрирани за целите на ДДС в друга страна-членка на Европейския съюз;
  • извършва доставка на услуги по ЗДДС (чл. 22-24) с място на изпълнение територията на друга държава-членка;
  • при тристранни операции, е посредник между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други страни-членки на ЕС.

Доставчикът не начислява данък за доставката на стоки/ услуги в рамките на ЕС, но я декларира в своята VIES декларация.

Данъкът се начислява на получателя на доставката според размера и условията на държавата-членка, където е регистрирано лицето по ДДС, и се вписва в декларацията за съответния данъчен период.

Необходими документи

VIES-декларацията се подава по образец (Приложение 14) и се изготвя въз основа на обобщените данни от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС. Тя задължително съдържа информация относно извършените вътреобщностни доставки на стоки и услуги или посредничество.

Подаване на VIES декларация

За разлика от справката-декларация по ЗДДС, VIES декларация се подава единствено за данъчни периоди, през които търговецът е извършил вътреобщностни доставки.

Срокът за подаване на VIES декларацията е 14-то число на месеца, следващ съответния данъчен период, съобразно сроковете за справки-декларации и отчетни регистри по ЗДДС.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Кога  и как се извършва проверка на ДДС номер във VIES?

Търговците извършват проверка в системата VIES за фирми от други страни-членки на ЕС при получаване на изпратени стоки от компания-доставчик, която е от друга страна-членка на ЕС, издаване на фактура, получаване на CMR и сключване на договор.

Целта на проверката е търговецът да се увери, че даден ДДС номер е валиден. В системата могат да се проверяват ДДС номера, издадени както в България, така и в другите страни-членки на Европейския съюз.

Достъп до VIES

Компютърната система за проверка на ДДС е достъпна на страницата на Европейската комисия или чрез страницата за ДДС справки на Националната агенция за приходите

При търсене първо се избира държавата на компанията, за която се извършва проверката, и след това се въвежда нейния ДДС номер (VAT identification number).

Системата дава възможност и за въвеждане на данни на запитващия: държава и ДДС номер, но те не са задължителни.

Информация в системата

VIES веднага подава информация дали даден номер по ДДС е валиден или не. Съобщението съдържа и дата и час на справката и може да бъде разпечатано, за да се предостави в случай на проверка.

Може да бъде извършена и проверка дали даден ДДС номер е асоцииран с конкретно наименование и адрес. Тези данни не се предоставят от съображения за сигурност.

За повече подробности по темата прочетете статията ни Проверка на ДДС: Често задавани въпроси.

Препоръчително е да следите собствения си номер и винаги да проверявате ДДС номера на клиентите си. При въпроси и нужда от съдействие консултирайте се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското,  административното, данъчното, облигационното и трудовото, право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532