Агенция по вписванията: дейност, справки и електронни услуги


Агенция по вписванията: дейност, справки и електронни услуги

Агенцията по вписванията е структура към Министъра на правосъдието. Каква е дейността й? Какви справки могат да извършват гражданите и какви електронни услуги предлага?

Отговори от “Данаилова, Тодоров и партньори”. Ако се нуждаете от допълнително съдействие или консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво представлява Агенцията по вписванията?

Агенцията отговаря за обработването на всички актове, които подлежат на вписване. Въз основа на вписаните актове, се извършват и справки и се издават удостоверения и преписи.

Седалището на агенцията е в София, а териториалните й звена - служби по вписванията - се помещават в районните съдилища.

Каква е дейността на Агенцията по вписванията?

Агенцията по вписванията има широк обхват от дейности, които включват:

  1. Ръководене и координиране на дейността на службите по вписвания
  2. Създаване и поддържане на Имотния регистър
  3. Осигуряване на връзка между Имотния регистър и други регистри
  4. Създаване и поддържане на електронен архив на партидите на недвижими имоти и вписани актове (включително приложената към тях документация)
  5. Развиване и технологично усъвършенстване на Имотния регистър, Регистъра Булстат, Търговския регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Достъп до информация

Граждани и фирми могат да получават информация, свързана с регистрите, както и да подават сигнали и жалби, на единен телефон 0700 121 07.

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна, докато обажданията от мобилни телефони се заплащат според стандартната тарифа на съответния мобилен оператор. Телефонът работи в установеното за Агенция по вписванията работно време – от 9.00 до 17.30 ч. в делнични дни.

Агенцията, обединяваща Имотен регистър и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, е със седалище София, ул. „Георг Вашингтон“ №21 (BIC код: CREXBGSF).

Електронни услуги

Единният портал обединява сайтовете на Имотен регистър (ИР) и Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в обща платформа.

Чрез електронния портал Агенцията по вписвания може да издава:

  • незаверен/ заверен препис на вписан акт
  • удостоверение за лице
  • удостоверение за имот
  • удостоверение за лице/ имот за определен период

Заявления се подават чрез портала в електронен вид, след регистрация с потребителско име, парола и електронен подпис.

Заявления за услугите се подават чрез форма в сайта. Заплаща се и необходимата държавна такса чрез системата ePay.

Незаверените преписи са достъпни онлайн, докато за заверените се подава заявление онлайн, а документът се получава на място в Службата по вписвания по местонахождение.

При удостоверенията, с подаването на заявлението може да се посочи дали да бъдат получени в електронен вид или на място в Службата по вписвания.

На единния портал на Агенцията се публикуват и тематични новини. Според най-актуалната информация, търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021, ако са подали такава през 2020 г. - прочети цялата новина за декларациите тук.

При нужда от консултация и съдействие от добър адвокат, потърсете ни.


Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предлага експертно комплексно обслужване по всякакви правни въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532