Регистрация на фирма: изисквания, документи, цена


Регистрация на фирма: изисквания, документи, цена

Според българското законодателство, търговците (лицата, извършващи търговска дейност) могат да се регистрират като юридическо лице. Това помага да ограничат отговорността си, както и да обособят търговската дейност от други техни дейности, в отделно дружество. 

Процедурата по откриване на фирма е сравнително опростена и бърза. Тя полага основите на вашия бизнес, така че е добре да сте запознати със законовите изисквания. Важно е необходимите документи да бъдат подготвени и попълнени внимателно.

Самата регистрация на фирма представлява вписване на търговското дружество в Търговския регистър.

Изисквания за отваряне на фирма

Да започнем с едно изрично разяснение. Думата “фирма” се използва разговорно за “дружество”. Съгласно Търговския закон легалната дефиниция на “фирма” е “име на дружество”. Вашата търговска фирма или име трябва да бъде уникално. По-долу ще разберете как да сте сигурни в това.

Първата стъпка е да изберете най-подходящата правна форма за своето търговско дружество. Най-често фирмите се регистрират като ООД или ЕООД, тъй като процедурите са леки, а отговорността - ограничена.

 За да изберете най-подходящият вариант за вашия бизнес, прочетете статията ни за видове търговски дружества.

Регистрацията на новата фирма започва с подготовка на необходимите документи. Те включват следните общи обстоятелства:

 1. Избор търговска фирма (име)
 2. Капитал (за ООД той е минимум 2 лв.)
 3. Описание на бъдещия предмет на дейност на дружеството
 4. Седалище и адрес на управление (адрес за кореспонденция)
 5. Съдружници
 6. Управител

Можете да проверите дали името, на което сте се спрели е свободно в Търговския регистър. Данните сочат, че най-честата причина за отказ при регистрация на фирма е именно това, че името е вече заето.

Основният съвет в това отношение е да се избягват наименования, включващи Груп, Трейдинг или лични имена като Иванов.

Името може да бъде запазено, като за това се заплаща специална такса към ТР.

Описанието на предмет на дейност, седалище и адрес, съдружници и управител са необходими за изготвянето на документите за откриване на фирма.

Това трябва да се извърши внимателно, защото при грешка в подготовката на документите, може да се стигне до отказ за регистриране на фирмата.

Ако искате да сте спокойни, че всички документи са попълнени изрядно, можете да се свържете с нас. Така ще имате и възможността да съсредоточите усилията си върху разработването на своя бизнес. 

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Стъпки по регистрацията на фирма

Процедурата по откриване на фирма включва следните стъпки:

 1. Подготовка на документите за регистрация на фирмата
 2. Посещение в банката
 3. Посещение при нотариус 
 4. Регистрация в Търговския регистър

Вашият адвокат може да ви помогне с подготовката на документите, необходими за регистрация. Точният набор от документи зависи от вида търговско дружество, което ще се регистрира.

Първата задача в банката е откриване на набирателна сметка за търговското дружество и внасяне на капитала. Втората е да се плати държавната такса за регистриране на дружеството. Банката издава платежно и бележка за внесения капитал.

Посещението при нотариуса е задължително за Управителя на бъдещата фирма. При ЕООД управителят често е и собственик на фирмата. При ООД, тази роля може да се поеме от някой от съдружниците или друго лице.

При нотариуса Управителят подписва документ, с който дава съгласието си да изпълнява длъжността и подава образец от подпис. За нотариалната заверка се заплаща нотариална такса.

Всички подготвени документи се подават в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Имайте предвид, че ако използвате адвокати и всички документи се подадат онлайн, таксата към Търговския регистър е с 50% по-малка. Точен размер на таксите може да откриете по-долу.

Цялата процедура по регистрация на фирмата отнема около 3 работни дни, независимо дали се прави на място или онлайн.

Търговският регистър не издава документ за регистрацията, но вписването на новата фирма се отразява в Търговския регистър. Фирмата получава и т. нар. ЕИК (единен идентификационен код).

Необходими документи за регистрация на фирма

След като сте подготвили документите и сте посетили банката и нотариуса, остава регистрирането на фирмата ви в Търговския регистър.

За целта се попълва специално заявление по образец. Към него се прилагат всички подготвени документи, платежното от банката и няколко декларации.

Необходимите документи за регистрация на ООД в Търговския регистър са следните:

 1. Заявление по образец
 2. Бележка за внесен капитал, издадена от банката при откриването на набирателна сметка.
 3. Платежно нареждане за платена държавна такса (цените ще посочим по-долу)
 4. Дружествен договор, съдържащ:
  • Име, седалище и адрес на управителя на дружеството
  • Предмет на дейност
  • Начин на управление
  • Имена и лични данни на съдружниците
  • Размер на капитала, както и стойността на отделните вноски на съдружниците
 5. Протокол от Общото събрание на съдружниците, съдържащ:
  • Дневния ред
  • Взетите решения от учредителното събрание
 6. Декларации:
  •  Декларация по чл 13, ал 4 и ал 5 от Закона за Търговския регистър
  • Декларации по чл 141, ал 8 и чл 142 от Търговския закон
 7. Съгласие за приемане на управление и спесимен от подписа на управителя, заверени от нотариус.

Ако дейността на фирмата е специфична, се прилага и лиценз или разрешение.

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е най-популярният тип търговско дружество, регистрирано в България.

При регистрация на ЕООД има няколко разлики: 

 • Вместо Дружествен договор, се прилага Учредителен Акт
 • Вместо Протокол от Общото събрание, се прилага Учредителен протокол.

Регистрирането на другите типове търговски дружества също има своите специфики, затова при изготвянето на документите е препоръчително да се доверите на адвокат.

За регистрация на сдружение, прочетете статията ни тук.

Регистрация на фирма онлайн

Документите за регистрация на фирма могат да се подадат на място в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Често по-бързото и лесно решение е документите да се подадат онлайн (с електронен подпис). Допълнително предимство е, че в този случай таксите са два пъти по-ниски.

Ако нямате електронен подпис, можете да упълномощите адвоката си да подаде документите онлайн.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Каква е цената за регистрация на фирма?

Разходите, свързани с регистрация на фирма са няколко:

 • В банката - около 10 лв. за откриване на набирателната сметка. Тук се внася и минималното капиталово вложение (2 лв. за ООД)
 • При нотариуса - цената за издаване на образец от подпис е 6 лв., с ДДС за брой.
 • Държавна такса за регистрация на фирма - за ООД/ЕООД таксата е 110 лв. При подаване на документи онлайн, цената е 55 лв.

Допълнителна такса се заплаща, ако искате да запазите търговска фирма, т.е. име в Търговския регистър. На място услугата струва 40 лв, а онлайн - 20 лв.

Заключение

Регистрацията на фирма в България отнема 3 дни, а процедурата е улеснена и може да се извърши онлайн.

Най-често регистрираните дружества са ООД и ЕООД - дружества с ограничена отговорност. Подготовката на документите за регистрацията им е изключително важна, тъй като полага основите на фирмата.

Документите се подават на място или онлайн в Търговския регистър. 

Откриването на фирма включва и няколко допълнителни стъпки след регистрацията, като например регистриране по ДДС.

За всякакви консултации относно регистрацията на фирма и при нужда от съдействие за изготвянето и подаването на документите, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532