Продажба на ипотекирани имоти от банки: важни аспекти

 

Продажба на ипотекирани имоти от банки: важни аспекти

Интересът към ипотекирани имоти за продан е все по-голям. Всеки, който обмисля закупуването на недвижим имот от банка, следва да се запознае със същността на публичната продан, видовете продавани имоти и основните стъпки на процедурата.

Тази статия ще разгледа най-важните аспекти на продажбата на ипотекирани имоти от банки. При нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас.

Кога банките обявяват за публична продан ипотекирани имоти?

Имотите за публична продан от банки най-често представляват запорирано недвижимо имущество на търговски дружества (строителни фирми) или частни лица.

При кандидатстване за кредит за жилище, физическите лица предлагат имота като обезпечение на банката. В случай на невъзможност за погасяване на кредита, банката придобива собственост върху имота и го обявява за публична продан, за да възстанови вложението си.

Аналогична е ситуацията и с кредитите, отпускани на търговските дружества, които се обезпечават с недвижимо имущество, земя или оборудване.

Недвижимите имоти от банки като инвестиция

Големият интерес към ипотекираните имоти, продавани на търг, се дължи на няколко фактора.

На първо място това е цената, която обикновено е по-ниска от пазарната. Друго преимущество е, че имотите са преминали стриктна проверка от страна на банката. И не на последно място, банката може да предложи ипотечен кредит за закупуването на имота.

Това прави продаваните от банки имоти особено привлекателни не само за физически лица, търсещи жилище, а и от инвестиционна гледна точка.

Често интерес към продажбата на ипотекирани имоти от банки проявяват инвеститори, които по-късно ги продават на пазарна цена, реализирайки печалба. Заради тенденцията за повишаване на цените, имотите се считат и за добра защита от инфлацията.

Какви ипотекирани имоти продават банките?

Немалка част от банките в България вече разполагат със специална секция на своите уебсайтове, посветена на обяви за продажба на апартаменти, къщи, складове и други ипотекирани имоти.

Обявите за публична продан от банки включват:

  • жилища - от едностайни, до многостайни, ателиета и тавани, гарсониери и боксониери;
  • къщи - продават се както цели къщи и вили, така и отделни етажи или части от къщи в цялата страна;
  • хотели и мотели - обикновено запорирани от строителни фирми;
  • бизнес имоти, промишлени помещения и складове;
  • магазини, заведения и офиси;
  • парцели и земеделска земя.

Това прави продаваното от банката недвижимо имущество подходящо за различни инвестиции - не само с цел печалба, а и като бизнес инвестиция за разширяване на дейността.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Каква информация за продавания имот предлага банката?

В обявата за продавания от банката имот ще намерите информация относно местоположението и квадратурата на имота. Следва описание на имота: ако става дума за жилище - административен адрес, брой стаи, съседни имоти (например жилищна сграда в гр. София, построена през 2012 г., двустаен апартамент, и т.н.). Обикновено се прилагат и снимки. 

Обявата включва и специфични данни за имота, като скица в Кадастъра (АГКК) и номер за идентификация.

От гледна точка на купувачите най-важната информация, включена в обявата, засяга:

  • началната цена на продавания от банката имот (обикновено в лева);
  • срока за оглед и подаване на предложения;
  • адреса, на който се подават предложенията.

Каква е процедурата при продажба на имоти от банки?

При невъзможност за обслужване на кредита, банките следват установени процедури, преди да пристъпят към запориране и придобиване на имота.

Цената, на която банката ще предложи имота за публична продан се определя от лицензиран оценител или вещо лице.

След това банката публикува обявления за продаваните имоти.

Процедурата по продажбата на имота банките често поверяват на държавни/ частни съдебни изпълнителни (ЧСИ). Информация за ЧСИ продажбите се публикува и в регистъра на Камарата на ЧСИ.

В някои случаи самата банка обявява търг с неприсъствено тайно наддаване и приема заявленията на свой адрес - той може да бъде електронен или физически (деловодството на банката, например).

Законът предвижда и възможност за провеждането на електронни публични търгове (глава 43 от ГПК) като прозрачна процедура, която не може да бъде манипулирана. Работата на Министерството на правосъдието в това отношение е на финален етап.

В публичния търг може да участва всяко физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно). Изключение правят: длъжникът или негов законен представител, съдебните изпълнители и служебно свързани с тях лица, както и служители на съда, в който се провежда процедурата.

Участието може да се извърши лично, чрез законен представител или пълномощник (адвокат или друго лице).

За участието е необходим депозит (10% от началната цена) и попълването на наддавателно предложение (писмена оферта в запечатан плик).

Повече относно изискванията и самата процедура можете да прочетете в статията ни, посветена на публичната продан.

Заключение

Интересът към продажбите на ипотекирани имоти от банки е голям не само заради изгодните оферти, а и от инвестиционна гледна точка. Ако имате нужда от съдействие или консултация, свържете се с нас.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532