Замяна на Трудовите книжки с Единен електронен трудов запис

 

Замяна на Трудовите книжки с Единен електронен трудов запис

Започната е инициатива за модернизация на Кодекса на труда и съответните трудови процеси в страната. Приготвя се историческа промяна в начина, по който се управляват трудовите документи за работен стаж. Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика прие изменения в Кодекса на труда, които предвиждат замяната на трудовата книжка с единен електронен трудов запис.

След тази стъпка, законопроектът продължава своя път към окончателното си приемане в пленарна зала. Това открива възможности за подготовка и обучение на работниците и работодателите за бързото внедряване на новата система и за изграждане на по-модерна и ефективна работна среда в страната.

 

Единен електронен трудов запис

Законопроектът, предвижда създаването на електронен регистър на заетостта, който ще бъде поддържан от Националната агенция за приходите. Всички данни, които досега са записвани в трудовата книжка, ще бъдат прехвърлени в този нов регистър. Трудовият стаж на служителите и история на заетостта ще бъдат съхранявани в единен електронен формат.

Един от ключовите аргументи за тази промяна е избягването на загубата на трудовата книжка, което може да създаде сериозни проблеми при пенсионирането на работниците. Въвеждането на Единен електронен трудов запис, също така предоставя на работодателите по-голяма гъвкавост и възможност за автоматизация на трудовите процеси.

 

Процесът на въвеждане на Единен електронен трудов запис

Процесът на преминаване към електронен трудов запис ще се извършва етапно. Крайният срок за завършване на този процес е 1 септември 2026 година. За този срок, работодателите ще трябва да сканират и предоставят електронни копия на трудовите книжки на своите служители на Националната агенция за приходите, която ще ги прехвърли в структуриран вид в Регистъра на заетостта. Данните от Регистъра на заетостта ще се консолидират, също така и с базите данни на Националния осигурителен институт.

Трудовата книжка ще  продължи да служи за доказване на стажа преди 1997 г., тъй като данните преди тази година не са въведени електронно към съществуващите вече регистри на държавната администрация.

Въвеждането на електронни копия на трудовите книжки ще бъде от съществено значение за документирането на трудовия стаж и воденето на точни записи за всяка работна позиция.

 

Защита и гъвкавост за работниците

Един от важните аспекти на законопроекта е допълнителната защита, която предоставя на служителите. Този закон ограничава достъпа на работодателите до трудовите възнаграждения на предходни работодатели, което подсилва сигурността на личните им данни.

 

Предимства на Единния Електронен Трудов Запис

Замяната на традиционните трудови книжки с единен електронен трудов запис носи множество предимства както за работниците, така и за работодателите. Едно от най-големите предимства е лесният и бърз достъп до информацията. С новата система, служителите ще могат да следят своя трудов стаж, заплати и други важни данни.

За работодателите, преходът към електронния трудов запис предлага потенциал за подобрение на управлението на човешките ресурси, те могат да автоматизират процесите по изчисляване на заплати и следене на трудовия стаж на служителите си. Това намалява риска от грешки и помага за подобряване на ефективността на бизнеса.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.


Ефективност

Създаването на единен електронен трудов запис, също така ускорява процесите на въвеждане и обработка на данни. Работодателите могат да изпращат информация към регистъра на заетостта по електронен път, като този процес ще се автоматизира и оптимизира.

 

Модернизация и инновации

Инициативата за Единен електронен трудов запис е подкрепена от Българската стопанска камара и се очаква да има положителен ефект върху правната регулация на трудовия стаж в страната. Този проект отваря нови възможности за автоматизация и ефективно управление на човешките ресурси, което може да допринесе за по-добро икономическо развитие на България.

С преминаването към единен електронен трудов запис, България се присъединява към останалите страни от Европейския съюз, които вече са въвели тези инновации. 


Промяната на Трудовия Кодекс предоставя нови предимства на работниците, като в същото време подобрява ефективността на бизнеса. Трудовите книжки ще се заменят с Единен електронен трудов запис, който ще се въведе като стандартен електронен документ на държавната администрация.

 

Правно съдействие

Експертите в областта на трудовото право на “Данаилова, Тодоров и партньори” осигуряват консултации по всякакви въпроси на трудовото право.


За съдействие от добър адвокат по трудовото право, свържете се с нас.


“Данаилова, Тодоров и партньори” е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Адвокатска кантора предлага експертно комплексно обслужване по всякакви правни въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532