Регистрация на ЕООД: какво трябва да знаете


Регистрация на ЕООД: какво трябва да знаете

Искате да започнете собствен бизнес и да пристъпите към регистрация на ЕООД? В тази статия ще отговорим на най-важните въпроси, свързани със спецификите на този тип дружество и регистрацията му. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас.

Какво е ЕООД?

ЕООД е съкращение за еднолично дружество с ограничена отговорност. Това означава, че дружеството принадлежи на едно лице, както и целият уставен капитал.

ЕООД е разновидност на ООД. Разликата се състои в това, че ЕООД има един съдружник. При ООД законовото изискване е за минимум двама съдружници.

Основното преимущество на ЕООД е в ограничената отговорност. Това прави и ЕООД много по-желания тип дружество в сравнение с ЕТ.

Докато едноличният търговец носи отговорност за евентуални задължения дори с личното си имущество, при ЕООД това не е така. Отговорността при ЕООД е ограничена до размера на капитала на дружеството.

Органите на ЕООД са аналогични на ООД. Единствената разлика е, че едноличният търговец изпълнява ролята на Общото събрание при ООД. Това улеснява вземането на решения.

Важно е да се отбележи, че всяко от тези решения се описва с протокол и се вписва в Търговския регистър.

За повече информация относно възможните правни форми, можете да прочетете статията ни за видове търговски дружества.

Кой може да регистрира ЕООД?

Като ЕООД може да се регистрира всяко дееспособно лице над 18-годишна възраст. Законът не изисква едноличният собственик да бъде физическо лице. Като ЕООД могат да се регистрират и друго търговско дружество или организация с нестопанска цел.

ЕООД могат да регистрират и чуждестранни граждани и дружества.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Какви са стъпките по регистриране на ЕООД?

Едноличният собственик, който е уточнил предмета на дейност и е избрал фирмата, т.е. име на дружеството си, може да започне подготовката за регистрация.

Тук ще отбележим, че изборът на име предполага и проверка в Търговския регистър дали съответното име е свободно. Това може да се направи и онлайн в сайта на ТР. Името трябва да е уникално и да завършва на ЕООД.

Първата стъпка при регистрация на дружеството в Търговския регистър е да се подготвят всички необходими документи. Те са свързани както с описанието на дейността, така и със структурата и управлението на новата фирма.

Необходима е информация за седалището и адреса на управление на фирмата, както и име и лични данни на учредителя/ управителя.

Втората стъпка преди регистрацията на фирмата включва откриване на набирателна сметка. Този тип сметка може да се открие в която и да е банка, като таксите не са високи.

В така откритата сметка се превежда капиталът, изискван от закона за регистрация на фирмата. Банката издава бележка за този внесен капитал, необходима за регистрацията.

В банката може да се заплати и държавната такса, дължима за вписване на дружеството в Търговския регистър.

Следващият етап включва посещение при нотариус. Тук управителят подписва образец от подписа си и специален документ, с който се съгласява да изпълнява тази функция. Нотариалната заверка е задължителен етап от подготовката.

Последната стъпка е самата регистрация на дружеството в Търговския регистър. Тук се носят всички документи за регистрация и се попълва заявление по образец.

Накратко, основните стъпки по регистрация на ЕООД са следните:

 1. Избор на име
 2. Подготовка на документите
 3. Посещение в банка за
  • откриване на набирателна сметка
  • внасяне на капитал (2 лв за ЕООД)
  • заплащане на държавна такса за регистрация на ЕООД
 4. Посещение при нотариус за
  • Нотариална заверка на образец от подпис на управителя (6 лв за брой)
  • Подписване на съгласие да изпълнява длъжността Управител
 5. Регистрация на ЕООД в ТР

Какви са необходимите документи за регистрация на ЕООД?

За вписване на дружеството в Търговския регистър са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец А4, наличен в ТР.
 2. Документи от банката за внесен капитал и платена държавна такса.
 3. Нотариално завереното съгласие и образец от подписа на Управителя.
 4. Учредителен акт, Учредителен протокол.
 5. Решение за назначаване на едноличния собственик като Управител.
 6. Декларация по чл 13 ал 4 и ал 5 от Закона за Търговския регистър.
 7. Декларация по чл 141 и чл 142 от Търговския закон.

В зависимост от дейността на регистрираното ЕООД, регистрацията може да изисква прилагането на разрешение или лиценз.

Ако имате нужда от съдействие при подготовката на документите, необходими за регистрация на ЕООД, свържете се с нас.

Ако при избора на име, сте решили да запазите търговската фирма (име) в ТР, за това се заплаща такса и се подава заявление.

Документите при регистрация на ООД са подобни, като наместо Учредителен акт, се подава Дружествен договор.

За пълния списък документи за регистрация на ООД, прочетете статията ни тук.

Как да подготвите необходимите документи за регистрация на ЕООД?

Документите, необходими за вписване на ЕООД в Търговския регистър трябва да бъдат попълнени много внимателно. Те полагат основите на бъдещото дружество, освен това при евентуални грешки, регистрацията може да бъде отказана.

Винаги можете да се доверите на адвокат при подготовката на необходимите документи. За регистриране на ЕООД ще трябва да осигурите следната информация:

 • Предмет на дейност
 • Име на фирмата
 • Управител - име и лични данни
 • Размер на капитала на фирмата
 • Седалище и адрес на управление

След като предоставите тази информация, адвокатът ще може да подготви всички необходими документи. За вас ще остане само нотариалната заверка и посещението в банката.

Самото подаване в Търговския регистър също може да се поеме от адвоката чрез пълномощно. Още повече с електронен подпис той може да подаде документите онлайн, което прави таксите за регистриране два пъти по-ниски.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Може ли да се регистрира ЕООД онлайн?

Както вече споменахме, регистрацията на ЕООД може да се извърши и онлайн. Процедурата не е сложна, ако всички документи са правилно попълнени и подготвени.

За подаването е необходим електронен подпис.

Друго преимущество освен спестеното време е и това, че таксата е два пъти по-ниска, отколкото при регистрация на място в ТР.

Ако имате нужда от съдействие при регистрацията на ЕООД, свържете се с нас.

Какъв е размерът на капитала за регистрация на ЕООД?

По закон за регистрирането ЕООД в ТР изискуемият минимален капитал е 2 лв.

Имайте предвид, че това не е капиталът за стартиране на дейност след откриването на фирмата. Плащането на сметка за ток или телефон при започване на дейност би надхвърлила 2 лв.

Размерът на капитала е важен от гледна точка на ограничената отговорност на едноличният търговец.

Колко струва регистрацията на ЕООД? Колко време отнема?

Държавната такса за регистриране на ЕООД за 2020 г е 110 лв. При подаване на документите за вписването в ТР онлайн, цената е 55 лв. Процедурата отнема 3 работни дни.

Другите разходи, които трябва да вземете предвид са откриването на набирателна сметка (около 10 лв) и внасянето на минимален капитал (2 лв за ЕООД).

Нотариалната заверка на образеца от подпис на управителя се заплаща 6 лв за брой.

Допълнителен разход при запазване на име на търговското дружество: 40 лв при подаване на документи на място. Ако изберете онлайн процедурата, цената за тази услуга е 20 лв.

След регистрацията на ЕООД: готова ли е фирмата да започне дейност?

В зависимост от дейността, може да се наложи да се получи разрешение или лиценз, преди фирмата да стартира дейността си. Едноличният търговец трябва да помисли още за издаването на печат, касов апарат, регистрация по ДДС и пр.

За повече информация относно целия процес, можете да прочетете статията ни за откриване на фирма.

Закючение

Това са основните стъпки по регистрация на ЕООД. Макар процесът да не е сложен, документите трябва да бъдат подготвени и попълнени внимателно. Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие, свържете се с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532