Комисия за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е органът, към който трябва да се обърнете със сигнали за нарушаване на вашите права при събирането, обработването и съхранението на лична информация. Какво представлява комисията, каква е дейността й и как може да бъде полезна на гражданите?

“Данаилова, Тодоров и партньори” отговарят на тези основни въпроси, а при нужда от допълнително съдействие, не се колебайте да се свържете с нашите експерти. Ще се радваме да бъдем полезни!

Какво е КЗЛД?

Комисията за защита на личните данни е независима държавна институция. Нейната основна функция е да контролира спазването на законовите изисквания за защита на личните данни в България.

Комисията е постоянно действащ орган със състав председател и четирима членове, избирани от Народното събрание за период от 5 години.

Съдействие от страна на Комисията

Всеки гражданин, който счита, че правото му за защита на личните данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията. Срокът за това е 1 година от датата, на която е научил за нарушението, но не по-късно от 5 години след извършването му.

При установяване на нарушение, Комисията за защита на личните данни може да:

 • нареди на лицето, което е злоупотребило с личните данни да отстрани или изтрие информацията;
 • нареди на злоупотребилия с лични данни да докаже, че правата на лицето не са нарушени по друг начин;
 • наложи адаминистративно наказание;
 • предостави информация за защита на личните данни.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Дейност на КЗЛД

Правомощията на КЗЛД са регламентирани в Закона за защита на личните данни.

Съгласно законовите изисквания, Комисията за защита на личните данни:

 1. Анализира и извършва цялостен контрол относно спазването на нормативните изисквания в сферата на защитата на личните данни
 2. Води регистър на администраторите на лични данни, както и на водените от тях регистри на лични данни
 3. Извършва проверки на администраторите на лични данни
 4. Издава задължителни предписания във връзка със защитата на личните данни за администраторите
 5. Разглежда жалби срещу действията на администратори, които нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД, както и жалби на трети лица във връзка със защитата на лична информация
 6. След предварително уведомяване, налага временни забрани за обработването на лични данни, с което се нарушават нормите за защита на личните данни
 7. Издава становища и разрешения в случаите, предвидени в ЗЗЛД
 8. Издава становища по проекти на закони и нормативни актове в областта на защитата на личните данни
 9. Осигурява прилагането на решенията на ЕК в сферата на защитата на личните данни

Контакти

Българската Комисия за защита на личните данни е базирана в София. Връзката с нейни служители за информация и подаване на сигнали може да се осъществява по електронната поща, по телефон или на сайта на Комисията.

КЗЛД и GDPR

Комисията за защита на лични данни е надзорният орган, който отговаря и следи за спазването на GDPR. Според Общия регламент на Европейския съюз за защитата на данните (GDPR) обработващите лични данни трябва да въведат определени процедури и изготвят документация, за да осигурят защитата на лични данни.

В противен случай GDPR предвижда строги санкции, достигащи до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот. Научете повече за GDPR.

При нужда от съдействие от добър адвокат, не се колебайте да се свържете с нас.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532