ЧСИ продажби - какво трябва да знаете


ЧСИ продажби - какво трябва да знаете

Публичните продажби от частни съдебни изпълнители (т. нар. ЧСИ продажби) имат своите специфики, преимущества и рискове. Освен тях, тук ще се спрем и на българската Камара на ЧСИ, продажбите, осъществявани от нея и националния Регистър на ЧСИ/ДСИ и НАП. При нужда от съдействие или консултация, свържете се с нас.

Какво представляват публичните продажби (ЧСИ/ДСИ)?

Публичната продан е процедура, при която на публичен търг се продава имущество на длъжник, за да се удовлетвори кредитора му.

Публичните продани на имущество се осъществяват от съдебен изпълнител. Те се предшестват от налагането на запори от страна на съответния държавен или частен съдебен изпълнител.

Той прави опис и оценка на имуществото, като за целта има право на достъп до лична информация за длъжника.Тук трябва да отбележим, че законът за ЧСИ се съобразява със защитата на личните данни, като дава достъп до информация само в рамките на процедурата по принудително изпълнение.

Повече подробности по темата можете да прочетете в статията ни, посветена на процедурата и спецификите на публичните продажби.

Преимущества и рискове на ЧСИ продажбите

За основно преимущество на продажбите на ЧСИ се счита цената. Оценката на имуществото (имот, оборудване и пр.) се извършва от лицензиран оценител или вещо лице.

При процедурата за публична продан наддаването започва от начална цена, която е 80 на сто от стойността на имота. Това прави цената на обявените за публична продан жилища доста по-ниска от пазарната.

Трябва да отбележим, че ако имотът не се продаде, се обявява нова продан при нова, по-ниска начална цена - 90 на сто от обявената при първата процедура. В случай че имотът отново не намери купувач, той се освобождава от принудително изпълнение и съдебният изпълнител заличава възбраната.

Купуването на имот, обявен за продажба от ЧСИ обаче крие и определени рискове.

Ако длъжникът отказва доброволно да предаде владението върху имота, спечелилият търга може да потърси съдействие от ЧСИ. За целта се подава искане за въвод във владение - то се издава съгласно вписано и влязло в сила постановление за възлагане.

Таксата за тази услуга възлиза на 1% от платеното при публичната продан, плюс ДДС.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Камара на частни съдебни изпълнители 

Камарата на частните съдебни изпълнители съществува от 2005 година с приемането на Закона за ЧСИ по модела на повечето страни-членки на ЕС. Тя се оглавява от Георги Дичев почти без прекъсване от самото си основаване и в нея членуват всички частни съдебни изпълнители.

От 2009 г. Камарата разполага и с единен електронен регистър на ЧСИ продажбите в Република България. Регистърът представлява база данни на изпълнителните дела и освен обявите за продаваното имущество, предлага и полезна информация, указания и нормативни актове.

Достъп до регистъра има всеки съгласно принципите за прозрачност и публичност.

Камарата на частните съдебни изпълнители предлагат и нови политики по отношение на длъжниците. Такъв бе случаят след отмяната на извънредното положение за Корона вируса, когато председателят на Камарата предложи да се продължат с два месеца облекченията за длъжниците.

Националният регистър на публичните продажби и обществените поръчки представя обяви за публична продан както от Камарата на ЧСИ, така и от страна на НАП. Базата съдържа и списък с държавни и частни съдебни изпълнители, публични изпълнители на НАП, както и секция с полезна информация.

Тук трябва да отбележим, че тези регистри не обхващат продажбата на ипотекирани имоти от банки. За тях самите банки-кредитори публикуват обяви в сайтовете си.

Заключение

ЧСИ продажбите имат както своите преимущества, така и специфични рискове. При нужда от консултация с добър адвокат, свържете се с нас.


При нужда се свържете с адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори”. Консултираме физически и юридически лица по всякакви въпроси бързо и ефективно.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532