Франчайз: всичко важно, което трябва да знаете


Особен залог: характеристики, договор и вписване

Франчайз моделът е привлекателна възможност за стартиране на бизнес, благодарение на доказаната търговска марка, разработения бизнес модел и предоставяното ноу хау.

Ако сте решили да започнете собствен бизнес и обмисляте възможността да станете франчайз партньор или мастър франчайз, тази статия ще даде отговори на най-важните въпроси, свързани с франчайз бизнеса.

А ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие за изготвянето на франчайз договор, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво представлява франчайзингът?

Франчайзингът е стратегически съюз между две компании, при който едната (обикновено престижна търговска марка) предоставя на другата успешен бизнес модел - срещу заплащане и при определени условия.

Компанията, която предоставя разработения си модел се нарича франчайзодател, а фирмата, която иска да развива същата дейност по вече наложилия се успешен модел - франчайзополучател.

Най-популярните примери за международни компании, развиващи се по франчайз модела, са вериги за бързо хранене като Макдоналдс, Subway, KFC, Dunkin Donuts, още Shell, Office 1 Superstore и много други.

При международно разрастване, когато голяма компания стъпва на нов пазар, тя често използва т. нар. мастър франчайз. Компанията предоставя бизнес модела си на едно лице или дружество, което има правото да препродава това ноу-хау на местни франчайзополучатели на определена територия.

Първите франчайзи в България се появяват през 1970-те и през 1990-те набират сили. След присъединяването ни към ЕС индустрията привлича все по-голям интерес и днес франчайзи се срещат в цялата страна.

Най-популярните сектори за франчайз са: хранене, козметика, образование и хотели.

Какви са предимствата на франчайз модела?

Франчайз веригите се развиват изключително бързо, благодарение на няколко фактора или предимства за франчайзополучателя:

 • популярна и силна марка, която премахва необходимостта от инвестиции в разработването на продуктова гама и търговска марка;
 • утвърден бизнес модел - добри практики и ноу хау;
 • подкрепа от франчайзодателя - под формата на обучение, маркетингови и рекламни стратегии и пр.

Франчайзополучателят е длъжен да се придържа към определени стандарти, за което подлежи на проверки.

Франчайз моделът има предимства и за франчайзодателя, който се сдобива с възможност да навлезе на нови пазари и да развие дистрибуционната си мрежа.

При международния франчайзинг е важно да се вземе предвид, че може да се наложи известно адаптиране на продуктите към местния пазар и вкус. Тъй като това означава да се променят характеристиките на вече утвърден продукт, ако се налага значително приспособяване, може да се окаже, че фарнчайзинг моделът не е най-подходящото бизнес решение.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Видове франчайзинг

Франчайз моделът позволява да се предават добри практики и ноу хау в различни области.

При производствения франчайз новата компания използва производствен опит, търговска марка, ноу-хау, но има правото сама да произвежда стоките си.

Франчайзът на услуги дава право на франчайзополучателя да извършва услугите на франчайзодателя.

Когато франчайзополучателят получава правото единствено да разпространява стоките или услугите, които се произвеждат или извършват от франчайзодателят, става дума за пласментен франчайз.

Договор за франчайз

Франчайзът на практика не е уреден в българското законодателство, а дефиниция на самото понятие дава Законът за корпоративното и подоходно облагане.

От гледна точка на закона, франчайзингът се счита за съвкупност от индустриална или интелектуална собственост, като са изброени фирмени знаци, търговски имена, търговски марки, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти. Законът регламентира още, че те се предоставят срещу възнаграждение, за да бъдат използвани за продажба на стоки или предоставянето на услуги.

Търговският закон не урежда изрично договора за франчайз, ето защо той може да бъде сключен по силата на международното частно право от търговското право в страната на франчайзодателя.

Основните елементи на договора за франчайз включват:

 • обект на договора - престижната утвърдена марка;
 • заплащане - обикновено първоначално твърдо възнаграждение, плюс процент от печалбата;

В много аспекти франчайзингът наподобява неизключителната или териториално изключителната лицензия на търговска марка, регламентирана в чл. 587 от Търговския закон. Договорът за франчайз обаче трябва да договори предварително като задължения на франчайзодателя и специфични аспекти на предаването на:

 • модел на управление;
 • обучение на персонала;
 • ноу-хау;
 • техническа помощ;
 • рекламни стратегии;
 • други материални и нематериални активи, характерни за съответния бизнес.

От друга страна се регламентират и задълженията на франчайзополучателя, който трябва да се придържа към стандарти на качество на предоставяните продукти/ услуги, зададени от франчайзодателя и да следва неговата маркетингова политика.

Това означава, че франчайзополучателят се задължава да изпълнява указанията на другата страна и да допуска проверки на качеството.

Заключение

Франчайз моделът носи малък риск, бързо развитие, предимството на утвърдената марка, както и подкрепата на успешен бизнес партньор. За да бъде този стратегически съюз наистина ефективен, и двете страни трябва да договорят ясно и прецизно правата и задълженията си.


При нужда от консултация, съдействие, изготвяне и проверка на договори от добър адвокат по свързани и други правни въпроси, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е водач в областта на търговското, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532