Биткойн регулация: Последни промени в закона


Биткойн регулация: Последни промени в закона

Търгувате и използвате биткойн или обмисляте създаването на биткойн портфейл?

В такъв случай трябва да знаете някои основни аспекти, свързани с него и други виртуални валути. Един от тях е регулацията на биткойн, която все още преминава през промени, въпреки че блокчейн технологията и първите криптовалути са създадени преди почти десет години. Често се срещат противоречиви тълкувания, когато става въпрос кога се декларират и какъв данък се дължи при сделки с тях.

От нашата статия ще научите последните закони и изменения по темата.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Биткойн регулация

Биткойн е платежна система с отворен код. Той не е фиатна валута със статут на законно платежно средство във всяка юрисдикция, но данъчното задължение обичайно се начислява, независимо от използвания носител. Много законодателства в различни юрисдикции позволяват доходи, продажби, работни заплати, прираст на капитала или някаква друга форма на данъчно задължение да се покриват с биткойн.

Тъй като криптовалутите не са определени нито като финансови инструменти, нито като електронни пари, не се изисква лиценз за осъществяване на бизнес с тях.

В България, както и в ЕС, те се третират по същия начин като доходите от продажба на финансови активи, тоест са облагаеми.

За определяне на облагаемия доход се взема сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, и се намалява със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя като се намали продажната цена с цената на придобиване на финансовия актив. Накрая така изчисленият доход се декларира от физическите лица с годишната данъчна декларация.

Правителствени данъци и регулации

В днешната търговия с биткойн и останалите криптовалути почти липсва регулация, а търговията е анонимна и криптирана. Това създава предпоставки за неясноти и измами и прикриване на нелегални доходи.

Въпреки че биткойн не е официална валута, повечето юрисдикции изискват да платите данъци върху доходите, продажбите, заплатите и капиталовите печалби на всичко, което има стойност, включително биткойни. Всеки носи отговорност да гарантира, че се придържа към данъчните и другите законови или подзаконови разпоредби, издадени от съответното правителство и/или местните общини.

Деклариране на биткойн

Ето какво трябва да декларирате:

 1. Сделки с криптовалути:

  Доходите от такива сделки се декларират в годишната данъчна декларация. Облагаем доход е налице, когато е реализирана печалба (продажната цена надвишава тази на придобиване). Задължението за деклариране отпада, ако през данъчната година не са извършвани сделки.

 2. Трансфер (замяна):

  Ако срещу една виртуална валута се закупи друга и от това е реализиран доход, той е облагаем.

 3. Покупки, извършени с криптовалута:

  Ако сте закупили виртуална валута преди време, стойността й е нараснала и тогава с нея директно сте закупили актив, то разликата между цената на покупка и стойността на актива не се облага или декларира. Според НАП това е нарастване на покупателната способност на криптовалутата, както закупуването на паунди, например, които после поскъпнат. Това обаче важи само ако се случва еднократно и е за лични нужди.

  При проверка от НАП трябва да представите документи за тези покупки. Ако се установи, че извършвате сделките с търговска цел, реализираните печалби ще се декларират и обложат. Същото важи, ако тези покупки се правят с придобити от копаене койни.

 4. Получено плащане с криптовалута (например срещу извършена услуга или стока):

  От НАП посочват, че когато заплащането на даден вид доход, подлежащ на облагане, е с криптовалута, облагането отново е според действащите правилата за облагане за съответния доход.

 5. Добив на криптовалути:

  НАП приема, че добивът не е обособен като отделен вид доход. За облагането важат общите правила.

  Физическото лице, което се занимава с добив на криптовалута, се третира като търговец по смисъла на Търговския закон. Като едноличен търговец, той се облага с 15% върху печалбата. За юридическите лица облагаемият доход се формира по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Специфики

 1. Ако през годината закупеното количество биткойни или други криптовалути надвишава продаденото, притежаването на финансовите активи няма да има данъчни последствия.
 2. За определяне на данъчната основа в лева се взема референтния курс на съответната платформа, на която се търгува криптовалутата, и дните на реализираните сделки или превалутирането.
 3. Търгуването с криптовалути се разглежда като доставка на финансови услуги. В момента, в който данъчните основи на тези доставки на финансови услуги, когато те представляват основна дейност (заедно с други постъпления от доставки на финансови и облагаеми услуги или стоки), надхвърлят 50 хиляди лева за 12 месеца, преди текущия месец възниква задължение за регистрация по Закона за ДДС. Според НАП, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат този оборот.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Последни промени в закона относно биткойн

На 12.08.2020 г. бе прието решение от Министерски съвет, което гласи следното:

Лицaтa, пpeдocтaвящи ycлyги зa oбмeн нa виpтyaлни ĸpиптoвaлyти, ĸaтo например битĸoйн, ĸaĸтo и доставчици на услуги като дигитaлни пopтфeйли, щe тpябвa дa ce впишaт в нoвocъздaдeния регистър в HAП зa тoвa, чe изпълнявaт тaĸaвa дeйнocт. Таксата за вписването е 50 лв.

Cъздaвaнeтo на peгиcтъpa е с цел по-голяма яснота на нoвocъздaдeния ceĸтop и ограничение на възмoжнocтитe зa пране нa пapи и финaнcиpaнeтo нa тepopизъм. Виpтyaлнитe вaлyти, които набраха голяма популярност пpeз пocлeднитe гoдини, станаха и paзмeннa мoнeтa зa ĸyпyвaнeтo нa нeлeгaлни cтoĸи и ycлyги.

Отчасти това се дължи и на факта, че е много трудно да се регулира търговията с тях. Тя е анонимна, въпреки че всеки член на мрежата може да види баланса и транзакциите, извършени от даден биткойн адрес. Ето защо peгyлaтopитe търсят peшeниe за по-добро следене и санкциониране нa дocтaвчицитe нa ycлyгитe зa тъpгoвия c тяx и за защита на потребителите в биткойн мрежата.

Peгyлaциятa ce нaлoжи през 2018 г. c пpиeмaнeтo нa Πeтa диpeĸтивa oтнocнo бopбaтa c изпиpaнeтo нa пapи. B бългapcĸaтa нopмaтивнa ypeдбa тя се съдържа в Зaĸoнa зa мepĸитe cpeщy изпиpaнeтo нa пapи.

Oпpeдeлянeтo нa тaĸca oт 50 лв. зa впиcвaнe в нoвия peгиcтъp е в следствие на пpoмянa нa пocтaнoвлeниe зa дoпълнeниe нa Tapифa № 12 зa тaĸcитe, ĸoитo ce cъбиpaт в cиcтeмaтa нa Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe пo Зaĸoнa зa дъpжaвнитe тaĸcи.

В решението на МС се казва, че по този начин вече в списъка на задължените да прилагат предвидените в закона мерки се включват лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Заключение

Близо 12,5 биткойни се създават на всеки 10 минути и това ще продължава дълги години. Те набират все по-голяма популярност и навлизат все повече в ежедневието ни и търговията, като не е нужно всеки да познава технически биткойн протокола, за да борави с тях, благодарение на дигиталния портфейл. Министерството на финансите в много страни, като Китай, Южна Корея и Русия, възнамеряваше да забрани биткойн или поне да го ограничи, но в България засега няма забрани.

Следвайки тенденциите, централните банки по цял свят също вече са се насочили към въвеждането на определени дигитални валути, въпреки че засега не работят с биткойн и негови алтернативи.

В момента е важно да знаете, че сделките с биткойни подлежат на подоходно облагане. С цел по-добро следене и контрол, търговията с биткойн и дигитални портфейли вече изисква регистрация в НАП и заплащане на такса.

Очакват се още промени и по-ясна регулация с времето, тъй като криптовалутите и търговията с тях набират все по-голяма популярност. Важно е да следите измененията в закона, за да сте наясно с правата и задълженията си и да избегнете излишни главоболия и санкции.


При нужда от консултация с добър адвокат, свържете се с нас. Ние ще ви съдействаме по всякакви свързани и други въпроси.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532