Социални осигуровки в България: Важни аспекти


Социални осигуровки в България: Важни аспекти

Знаете ли кой дължи социални осигуровки? Проверявате ли редовно своите?

Тук ще научите всичко, което трябва да знаете за този вид осигуровки в Република България.

Видове социални осигуровки

Системата за социално осигуряване в България включва:

 • обществено осигуряване, гарантирано от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - то предвижда осигуряването на българските граждани;
 • допълнително социално осигуряване, което компенсира евентуални загуби на доходи или издръжка;
 • краткосрочно обществено осигуряване, което се осъществява основно чрез превеждането на финансови компенсации (например болнични листове от НОИ вместо възнаграждение от работодателите при ползване на отпуск поради заболяване);
 • дългосрочно обществено осигуряване, което се основава на изплащането на пенсионни възнаграждения;
 • здравно осигуряване, според Закона за здравното осигуряване, по който се изплащат разходите за лечение.

За функционирането на задължителното обществено осигуряване в страната се грижат законът, Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса.

Конвенция № 102, влязла в сила у нас през 2008 г., гарантира покриването на 9 основни групи компенсации:

 1. за осигуряване на медицинска грижа;
 2. при заболяване;
 3. при безработица;
 4. при напреднала възраст;
 5. при трудови инциденти;
 6. семейни компенсации;
 7. при бременност и раждане;
 8. за инвалидизация;
 9. при смърт (наследствени).

Държавното обществено осигуряване покрива следните осигурителни рискове:

 • общо заболяване;
 • трудова злополука;
 • професионална болест;
 • майчинство;
 • безработица;
 • старост;
 • смърт.

Принципи на осигуряването

Основни заложени принципи на социалното осигуряване са следните:

 1. Задължителност и всеобщност на осигуряването.
 2. Солидарност на осигурените лица.
 3. Равнопоставеност на осигурените лица.
 4. Социален диалог при управлението на осигурителната система.
 5. Фондова организация на осигурителните средства.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Социални осигуровки за служители - какви осигуровки плаща работодателят?

Всяко физическо лице, упражняващо трудова дейност в България, подлежи на осигуряване в страната. Работодателят, в качеството си на осигурител според чл. 5 от КСО, е задължен да удържа и внася осигуровки за своите служители на месечна база.

По закон осигуровките са разпределени в съотношение 60% за работодателя и 40% за сметка на служителя или работника.

Осигуровките се дължат върху общото брутно възнаграждение на всеки от служителите/работниците в рамките на определените от закона минимални и максимални граници (в зависимост от икономическата дейност на работодателя). Минималният размер на осигурителния доход в страната за 2020 г. е 610 лв., а максималният размер - 3000 лв.

От това следва, че ако служителят получава възнаграждение в размер над 3000 лв., той ще дължи осигурителни вноски само до размера на максималния осигурителен доход, но не може да бъде осигуряван върху по-малко от 610 лв. месечно брутно възнаграждение.

Как се проверяват осигуровките?

Лесно можете да направите проверка на социални осигуровки с ПИК и ЕГН на интернет страницата на НОИ. Ако все още нямате ПИК номер, можете да получите такъв в офис на НОИ.

По принцип всеки работодател е длъжен да внася осигурителните вноски в Държавното обществено осигуряване едновременно с изплащането на трудовото възнаграждение. Осигурителните вноски за сметка на служителите и работниците се внасят също чрез работодателя при изплащане на трудовото или друго възнаграждение.

Важно е да следите дали всичко е изрядно, за да можете да защитите правата си, а и за да сте спокойни. Най-лесно е да проверите осигуровките си онлайн в страниците на НОИ и НАП.

Заключение

Сега знаете какви социални осигуровки ви се полагат и сте задължени да плащате в България като гражданин, служител и/или работодател. Важно е да знаете как да проверите статуса на своите осигуровки и редовно да следите за защита на правата си.

В отделната ни статия за здравните осигуровки можете да прочетете повече за тях, а за осигуровките като цяло в страната и чужбина - на тази страница.


При нужда от консултация и съдействие от добър адвокат по тези и други правни въпроси, свържете се с адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори”. Ние винаги сме насреща.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532