Недвижими имоти в София и страната: Вашите права


Недвижими имоти в София и страната: Вашите права

Адвокатите ни по недвижими имоти в София предлагат пълно правно обслужване. Независимо дали става дума за продажба на кухненски бокс или едностаен апартамент в Стара Загора или купуване на двустаен апартамент в нова жилищна сграда във Велико Търново, консултацията с компетентен адвокат е препоръчителна.

Покупко-продажбите на имоти в България следват установени процедури и механизми гарантиращи правата и на двете страни по сделката. Настоящата статия ще представи основната процедура по покупко-продажбата на недвижими имоти, както и възможностите при ново строителство, ипотекирани имоти от банки и ЧСИ продажби. Ще бъдат очертани и правата на чуждестранни граждани да купуват недвижими имоти в България.

При нужда от допълнителна консултация, не се колебайте да се свържете с нас. Опитните ни адвокати по недвижими имоти ще ви окажат необходимото съдействие.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Покупко-продажба на недвижими имоти - процедура

Първата стъпка от покупко-продажбата е да се намери правилният недвижим имот, което зависи от целта на купувача.

Например при закупуването на жилище определящи са пространството, разпределението, местоположението, транспортните връзки и инфраструктурата. Семейство би могло да търси тристаен апартамент в непосредствена близост до центъра. 

В същото време при инвестиция в имот в курортно селище важен фактор би било удобството и близостта на плажа. Особено ако целта е отдаване под наем на чужденци (т.е. предпочита се луксозен апартамент, който се намира на ул. Крайбрежна).

Независимо дали става дума за тристайни апартаменти или магазин под наем, важно е да се извърши оглед на място, преди да се вземе решение и да се сключи договор.

Самият процес по покупко-продажба на недвижим имот включва следните няколко стъпки:

 1. Сключване на предварителен договор.

  Имотните агенции обикновено изискват плащането на т.нар. стоп капаро или депозит, за да свалят имота от пазара. Това означава купувачът да плати процент от обявената цена (обикновено 10%) предварително.

  Изключително важно е тази стъпка, както и всички задължения и права на страните по покупко-продажбата на имота, да се регламентират прецизно в т.нар. предварителен договор и той да бъде изготвен от професионалист.

 2. Откриване на ескроу сметка.

  Тази стъпка е препоръчителна, за да бъде защитен финансово купувачът. Средствата се съхраняват в ескроу сметка и се превеждат на продавача едва след като всички договорени условия са изпълнени.

 3. Нотариален акт

  Това е така нареченият окончателен договор, с който се извършва прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот. Той включва задължителни елементи и се заверява пред нотариус.

 4. Нотариусът вписва нотариалния акт в Имотния регистър. От този момент нататък сделката става противопоставима на трети страни.

Преди задействането на процедурата по закупуването на имота, той трябва да бъде щателно проверен за тежести, право на собственост и пр. в редица регистри. При необходимост от съдействие, свържете се с нашите адвокати по недвижими имоти.

Покупко-продажба на ново строителство

При придобиването на ново строителство, продавачите и купувачите на недвижим имот трябва да са наясно, че жилище може да се купи и след Акт 14 или Акт 15, но може да се обитава едва след като сградата получи Акт 16.

Какво означават Акт 14, Акт 15 и Акт 16 всъщност?

Акт 14 се използва за приемане на конструкцията. Сградата е на етап “груб строеж”, но може да се прехвърля, т.е. да се продава, с нотариален акт. Цената обикновено е по-ниска, но този тип сделки носят определен риск.

С Акт 15 се установява годността за приемане на строежа. С други думи, сградата се предава от строителния предприемач на възложителя или инвеститора. Тя все още не е годна за експлоатация, но може да се прехвърля с нотариален акт.

Акт 16 се издава с участието на държавен орган. Той е условие за издаването на Разрешение за ползване (необходимо за сгради високо строителство, например). За обичайното ново строителство (ниско и средно застрояване) Акт 16 не е необходим. Издава се Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

При покупката на ново строителство е изключително важно плащането да се обвърже със срокове и издаването на Акт 16. Това обикновено се регламентира в предварителния договор за покупко-продажба. При нужда от съдействие, свържете се с нас.

Придобиване на ипотекирани имоти от банки и ЧСИ

Имотите за публична продан от банки в повечето случаи са запорирано недвижимо имущество на търговско дружество (строителна фирма) или на частно лице.

Те са особено привлекателни заради по-ниската цена в сравнение с пазарната. Същевременно, имотът е проверен от банката, която може да отпусне и кредит на купувача.

Това прави имотите от банки привлекателни и от инвестиционна гледна точка.

При ЧСИ продажбите или т.нар. публична продан на публичен търг се продава имуществото на длъжник. Средствата се използват, за да се удовлетвори кредитора (например банката, отпуснала ипотечен кредит). Тези продажби се извършват от лицензирани частни съдебни изпълнители.

ЧСИ продажбите са популярни заради атрактивните цени на недвижимите имоти, но също крият рискове.

При необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

Придобиване на имоти в България от чужденци

Според българското законодателство чуждестранните граждани на страни от ЕС или Европейската икономическа зона (ЕИЗ) имат право да купуват имоти на територията на страната, включително земя.

Останалите чуждестранни граждани имат право да купуват единствено недвижимо имущество, но не и земя.

Адвокатски услуги в сферата на недвижимите имоти

 Адвокатският екип на “Данаилова, Тодоров и партньори”, отличен от престижната международна класация Legal 500 именно заради работата си в сферата на Недвижимите имоти, предлага широка гама от правни услуги.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Покупко-продажба на недвижим имот

 • Консултация при придобиване на недвижим имот
 • Пълен правен анализ на собствеността и статута на недвижимия имот
 • Извършване на необходимите справки в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Имотен регистър, общински администрации и др.
 • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти
 • Изготвяне на окончателен договор за покупко-продажба (нотариален акт)

Други договори за недвижими имоти

 • Изготвяне на договори за прехвърляне на собственост (дарение, замяна, доброволна делба и др.)
 • Изготвяне на всякакви други договори за недвижими имоти, като договори за наем, управление, лизинг и др.

Строителство

 • Правен и финансов анализ за учредяване, придобиване и разпореждане с ограничени вещни права върху недвижим имот (право на строеж, сервитути, право на ползване и др.)
 • Консултации по правни и регулаторни въпроси, свързани със строителството и устройственото планиране
 • Изготвяне на договори за строителство, включително за изграждане на инфраструктурни обекти

Инвестиции в недвижими имоти

 • Консултация и структуриране на портфолио от недвижими имоти за инвеститори

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ предлага комплексни правни услуги в сферата на недвижимите имоти.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532