Кадастър: правни услуги и справки

Кадастър: същност, услуги и справки

Кадастърът представлява опис на поземлените имоти. Какви данни съдържа информационната система и какви услуги и справки предлага? Какви трудности могат да възникнат за потребителите? Отговори от “Данаилова, Тодоров и партньори”.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Кадастър: какво представлява?

Кадастърът е съвкупност от данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти в България - поземлени имоти, сгради (включително на “груб строеж”) и самостоятелни обекти.

Кадастралната карта или план представя изображение на имотите с техните граници и кадастрални идентификатори.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството създава, съхранява и поддържа кадастъра, който е свързан двустранно с Имотния регистър въз основа на идентификаторите на имотите. Тази връзка осигурява и информация за носителите на права на собственост и други вещни права върху имотите.

Освен надземен, съществува и подземен Кадастър, който съдържа информация относно подземните проводи и шахтите, като всеки от тях е обозначен с уникален номер. В подземния Кадастър са включени водопроводи, канализация, топлопроводи, газопроводи, слаботокова и силнотокова мрежа.

 

Кадастрално-административна информационна система

Кадастърът разполага с Кадастрално-административна информационна система (КАИС), публично достъпна онлайн. Всеки гражданин може да се регистрира и да подава заявления за услуги и справки в системата. КАИС предлага:

 • 12 услуги на Кадастрална карта
 • 19 услуги от Геокартфонд
 • 13 вида справки.

 

Услуги на Кадастъра

Кадастралната карта покрива цялата територия на страната, включително земеделски и горски територии и урбанизирани територии (с изключение на малки населени места). Кадастърът съдържа информация за областни, общински центрове, Черноморието, курорти и пр.

 

Електронни услуги

Към момента всички справки и услуги в кадастъра са достъпни по електронен път и то не само в областните, но и в общинските центрове. Според последните промени в Закона, справки могат да се правят и от правоспособните инженери по геодезия.

Най-популярните услуги на кадастъра включват издаване на:

 • скица на имот;
 • схема на самостоятелен обект в урбанизирана/ неурбанизирана територия;
 • удостоверение за приемане или неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • удостоверение за наличие/ липса на данни.

 

Търсене

Търсенето и разглеждането на имотите в картата е безплатно, като може да се търси:

 • по идентификатор на имота (уникален код);
 • по адрес на недвижимия имот;
 • чрез навигацията на картата в сайта.

 

Изисквания за електронни услуги

Заявления за справки и услуги могат да се подават онлайн, след регистрация с потребителско име и парола.
Голяма част от справките не изискват наличието на електронен подпис.

Единствено процедурите по изменение на кадастралната карта изискват електронен подпис с цел идентификация, тъй като става дума за промяна на граници или собственост върху даден имот. Това дава възможност цялата процедура да се осъществи онлайн.

Физически и юридически лица, които не разполагат с електронен подпис, могат да се възползват от тези услуги с помощта на адвоката си. Не се колебайте да се свържете с нас при необходимост от консултация или съдействие.

Другата предвидена възможност е заявлението да се подаде онлайн, а документът да бъде получен в офис на Агенцията.

 

Административни срокове

Сроковете за услугите на хартиен носител и в електронен вид са еднакви:

 • 7 дни за обикновена услуга и
 • 3 дни за бърза услуга.

 

Такси и плащания

Цената на електронните копия на удостоверенията е с 30% по-ниска от тази на хартиен носител. Например, докато скица на поземлен имот за 7 дни струва 20 лв. на хартиен носител, в електронен вид цената е 14 лв.

Предвидени са няколко възможни начина за извършване на плащания:

 • виртуална сметка на регистриран потребител, захранвана чрез ePay или платежно нареждане;
 • банково нареждане;
 • интернет банкиране.

При необходимост от консултация и съдействие от добър адвокат, потърсете ни.

 

Правни услуги, свързани с Кадастъра

Макар че Кадастърът е достъпен за всеки гражданин на Република България, не всяка процедура, свързана с него, е лесно осъществима. За съжаление в сферата на недвижимите имоти са често срещани измами, злоупотреба със служебно положение, корупция и т.н. Това е предпоставка за множество казуси, изискващи професионална юридическа помощ, като например грешно вписани обстоятелства в кадастралния план, разминаване между Кадастъра и план за земеразделяне, отказ за вписване и др. 

Добрият адвокат в сферата на недвижимите имоти може да Ви спести време, усилия и безцелно лутане между различни държавни институции в търсене на подходящо решение за правен казус, свързан с Кадастъра. Специалистите от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” са с доказан дългогодишен опит и професионализъм и могат да бъдат Вашият доверен сътрудник за всякакви въпроси и проблеми в тази област на правото. 

Освен на задълбочените си познания за релевантното законодателство, ние разчитаме и на богатата си практика, натрупана през годините, за постигането на удовлетворителни резултати за всички наши клиенти.

Нашата работа в сферата на недвижимите имоти е отличавана нееднократно от престижната международна класация Legal500. 

Експертите от “Данаилова, Тодоров и партньори” могат да Ви съдействат при следните ситуации:

 • Процедура по вписване на имот в Кадастъра: нашите адвокати ще Ви консултират за всички документи, такси и административни стъпки, необходими, за да впишете Вашия имот в кадастралната карта. Ако не разполагате с електронен подпис, ние ще Ви представляваме пред държавните институции и ще Ви съдействаме изцяло за успешното вписване, без да се налага Вашето физическо присъствие. Това важи както за физически, така и за юридически лица.

 • Спорове, възникнали вследствие на неточности или грешки в Кадастъра: може да става дума за грешни данни относно площта, границите или собствеността на даден имот. За съжаление неточностите, грешките или умишлено вписаните невярно обстоятелства в Кадастъра често водят до спорове относно собствеността на имота, които трябва да бъдат решавани по съдебен път. 

Независимо дали става дума за наследствен имот, претенции за собственост или сервитут, покупко-продажба или даване под наем на даден имот, разрешително за строеж, намесата на адвокат е наложителна. Възможно е казусът да се разреши с извънсъдебно споразумение, но в много подобни случаи се стига до съдебен процес. 

В тези ситуации е от огромно значение дали имате доверен и опитен адвокат на своя страна. Висококвалифицираният екип на “Данаилова, Тодоров и партньори” подробно разглежда всеки случай и обръща внимание на всеки малък детайл. Ние ще изготвим подходящ план за действие, съобразен с особеностите на конкретната ситуация, и ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите права.

 • Обжалване на решения по Кадастъра: отказ за вписване на Вашия имот в кадастъра, допуснати грешки при вписването или отсъждане за конкретен имот, което не е във Ваша полза, могат да бъдат обжалвани пред съответната институция или по съдебен път.  Нашите експерти ще Ви представляват пред съответните органи и ще защитават интересите Ви, докато не постигнат удовлетворяващо решение на проблема. 


Не се колебайте да се свържете с нас с всякакви запитвания, проблеми и казуси, касаещи Кадастъра или недвижимите имоти. Нашият екип ще положи усилия и ще направи всичко възможно, за да постигне най-добрия изход от всяка ситуация. Нашите клиенти са тези, които ни мотивират да се усъвършенстваме с всеки изминал ден, и към всеки, който ни се довери, се отнасяме с уважение и коректност.

Очакваме запитванията ви!


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532