Акт 14: всичко важно, което трябва да знаете


Акт 14: всичко важно, което трябва да знаете

Издаването на Акт образец 14 е много важен етап от строителството. Макар сградата да не е завършена и готова за въвеждане в експлоатация, Акт 14 за приемане на конструкцията прави възможно прехвърлянето на имота на етап “груб строеж”.

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16? Какво точно удостоверява Акт 14, какво съдържа и как се издава? Какви са предимствата и рисковете при придобиване на имот на Акт 14? Настоящата статия ще разгледа тези основни въпроси и ще ви запознае със същността, процедурата и вашите права. При нужда от допълнително съдействие, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да помогнем!

Какво е Акт 14?

Акт образец 14 се издава на първия етап от контрола на строителната дейност, регламентиран от Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

С Акт 14 се приема конструкцията на сградата, която е на етап “груб строеж” - ограждащи стени и покрив. Заедно с него се издава и удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация.

Срок за издаване на Акт 14

Строителят имат срок от 5 години от издаването на разрешително за строеж, за да получи Акт 14. В случай че не успее да завърши сградата на етап Акт 14 в 5-годишния срок, разрешението за строеж отпада.

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16?

Тези актове се издават на три последователни етапа по време на строителството, като всеки следващ акт се издава въз основа на предходния.

Акт 14 се използва за приемане на конструкцията на сградата. Сградата съществува физически на етап “груб строеж” и 5-годишният срок на разрешението за строеж спира да тече.

Според действащата нормативна уредба след Акт 14 сградата не може да се обитава. Това става единствено след издадено разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

С Акт 15 се установява годността за приемане на строежа. Чрез него сградата се предава от строителя на възложителя (инвеститора-продавач).

Акт 16 удостоверява годността за ползване. За сгради категория 1-3 (пътища, производствени сгради, сгради над 15 м. и др.) Акт 16 се използва за издаване на Разрешението за ползване на строежа.

При сгради 4-6 категория (жилищни сгради до 10 м. или 15 м. и др.) се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Забележка: Акт 14 не се издава за строежи 6-та категория (напр. стопански постройки и др.), тъй като те не изискват издаването на актове и образци. Категоризацията на строежите е регламентирана в ЗУТ.

При нужда от съдействие за определяне необходимостта от Акт 14, свържете се с нас.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Кой подписва Акт 14?

Акт образец 14 се подписва от:

 • строителя на обекта;
 • проектанта-конструктор;
 • техническо лице от страна на строителния надзор, част “Конструктивна”.

Какво съдържа Акт 14?

Акт 14 за приемане на конструкцията съдържа:

 1. Констатация за съответствие на строежа с одобрения проект. Тя се основава на данни от строителната документация като дневници на строежа съгласно правилата за изпълнение на съответните строително-монтажни работи.
 2. Документи, които удостоверяват съответствието на вложените строителни продукти на изискванията (чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ).
 3. Оценка за наличието на недостатъци, вкл. възможността за отстраняването им.
 4. Заключение за приемане на строителната конструкция, ако тя отговаря на изискванията по ЗУТ.

Прехвърляне на имот на Акт 14

След съставянето и подписването на Акт 14 се издава удостоверение от общинската администрация. От този момент нататък недвижимият имот може да се прехвърля с нотариален акт, в който изрично е отбелязано, че сградата е завършена на етап “груб строеж”. Това означава, че например апартаментите в сградата могат да бъдат продавани (макар и не обитавани).

В какъв срок ще бъдат издадени Акт 15 и Акт 16, за да се обяви сградата за годна за въвеждане в експлоатация, зависи от строителната фирма, строителния надзор и изграждането на инфраструктурата.

Предимства и рискове при придобиване на имот на Акт 14

Основните предимства при закупуване на недвижим имот “на зелено” (след Акт 14) е по-ниската цена и по-големия избор (етаж, изложение, разпределение), както и възможността за вътрешни промени, след съгласуване с проектанта.

Придобиването на жилище след Акт 14 обаче крие и сериозен риск - най-вече във връзка с неяснотата на срока и изобщо дали строежът ще получи Акт 15 и Акт 16.

С какво можем да съдействаме?

Ако сте решили да закупите имот на Акт 14, препоръчително е да се доверите на адвокат по недвижими имоти за:

 1. Проверка на инвеститора, включително за открити производства за ликвидация или несъстоятелност, наличие на достатъчно капитал за завършване на строежа, приключени предишни строителни обекти и др.
 2. Проверка на историята на имота, върху който се строи. Препоръчително е да се проверят предходни сделки (10 години назад), тъй като те могат да представляват риск. Прави се и проверка за собственост, право на строеж и вещни тежести.
 3. Проверка за планове за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа и др.
 4. Прецизиране на условията по продажбата. Изключително важна роля тук играе Предварителния договор за покупко-продажба. Препоръчително е в него да се регламентират ясно срокове за Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Важно е да се прецизират и условията за плащане, които да се обвържат с тези срокове, както и неустойки при неспазване.

При нужда от допълнителна консултация или съдействие, свържете се с нас. Адвокатското ни дружество е дългогодишен лидер в категория “Недвижими имоти” в изключително престижната международна класация Legal500.


“Данаилова, Тодоров и партньори” предлага цялостно правно обслужване в сферата на недвижимите имоти.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532