Адвокат в Пловдив - “Данаилова, Тодоров и партньори”


Адвокат в Пловдив - “Данаилова, Тодоров и партньори”

Пловдив е вторият по големина град в България и най-динамично развиващият се център в южната част на страната. Разположеният на двата бряга на р. Марица “град на тепетата” е управленският център на област Пловдив. Градът с 8000-годишна история е и стопанското ядро на Южния централен район благодарение на централното си географско положение, международното летище, добрата инфраструктура, добре развитата система от първокласни пътища и железопътна мрежа.

В Пловдив се провежда престижният международен панаир, Пловдивската търговско промишлена камара е основана тук през 1895 г. В европейската столица на културата за 2019 се провеждат и множество културни прояви като международни театрални и фолклорни фестивали и музикални форуми.

Край Пловдив е изграден и един от най-големите икономически проекти в България - Тракия икономическа зона, която се разпростира на площ 10 700 000 кв. м. и обхваща 6 индустриални зони. Тук са реализирани инвестиции за над 1 млн.евро от български и чужди компании, осигурени са работни места на над 30 000 души.

При нужда от правна консултация, юридическа помощ или професионален адвокатски съвет в областта на търговското, трудовото, административното, данъчното право, свържете се с нас.

Адвокатски услуги в Пловдив и страната

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” осигурява правни съвети и консултации в Пловдив и страната на български и чуждестранни юридически и физически лица.

Търговско право

 • Учредяване и регистриране на търговски дружества
 • Промени в обстоятелствата на търговски дружества
 • Сделки за прехвърляне на дружествени дялове и др.

Правни сделки и договори

 • Договаряне и предоговаряне на условия по сделки; участие в преговори и др.
 • Съдействие и правна помощ при сключването на договор, сделки с недвижими имоти, събирането на вземания и др.
 • Изготвяне на предварителен и окончателен договор, изменение на всички видове търговски договори и др.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Трудово право

 • Прекратяване, изменение и изготвяне на трудови договори, споразумения, анекси и др.
 • Преговори със синдикални организации и подготвяне на колективни трудови договори
 • Проверка и изготвяне на документация, запознаване на клиента с правата и задълженията му и др.

Недвижими имоти

 • Проверка на собственост и статут на недвижими имоти, извършване на справки в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция по вписванията - Имотен регистър, общински администрации и др.
 • Правни консултации при сделки с недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори (нотариални актове) за покупко-продажба на недвижим имот
 • Изготвяне на договори за лизинг, управление на недвижими имоти и др.

Транспортно право

 • Изготвяне на договори за обществен превоз на пътници в съответствие с европейските изисквания и местното законодателство
 • Съдействие за пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/ или товари в България и Европейския съюз
 • Придобиване на необходимите разрешения и лицензи за всякакъв тип превозни средства

Проекти и обществени поръчки

 • Съдействие при изготвяне на документация за обществена поръчка (вкл. образци на документи, методиката за определяне на комплексната оценка, проект на договор и др.)
 • Съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за участие в проекти и обществени поръчки (изготвяне на офертите)
 • Съдействие при изготвяне на запитвания към възложителя

Научете повече за пълната гама правно-консултантски услуги, осигурявани от адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори”.

Запознайте се с екипа на адвокатското дружество тук, както и с международните отличия на кантората в престижните класации Legal 500 и Chambers and partners.

Не се колебайте да се свържете с нашите експерти, които обслужват клиенти както в град Пловдив, така и в цялата страна.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532