Търговски регистър - важни промени


Съгласно обявление на Агенцията по вписванията обяви, считано от 13.11.2015 г. агенцията е привела дейността си в съответствие с приетите през юли изменения и допълнения в Закона за търговския регистър. Агенцията по вписванията е въвела необходимите подобрения в системата на Търговския регистър, което позволява заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци да се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им. Допълнително, в случаите на открити нередовности по подадено заявление, Агенцията по вписванията вече ще изпраща указанията на електронната поща на заявителя (когато такава е посочена).

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532