Please enable JS

Измененията в Гражданския процесуален кодекс от 27.10.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. въведоха нови положения в процедурата по издаване на заповед за изпълнение. Отстраниха се редица несъвършенства в досегашната уредба на това производство. Новите промени благоприятстват както заявителя, така и длъжника и им предоставят нови възможности за извършване на процесуални действия.

Повече информация: https://lawfirm.bg/bg/publikatzii/novite-polozheniya-v-zapovednoto-proizvodstvo-sled-poslednite-izmeneniya-v-gpk

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ