ЗДДС 2023: Последни промени в ДДС


ЗДДС 2020: Последни промени в ДДС

Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в брой 52 на Държавен вестник от 05.07.2022 г. В него са включени преходни и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, които въвеждат две важни промени.

 1. Въвежда се временна намалена ставка на ДДС от 9% за доставки на централно отопление и природен газ.

  • Според ЗДДС няма легално определение на понятието “централно отопление”, затова се използва дефиницията от Закона за енергийната ефективност, съгласно която „централно отопление“ е подаване на топлинна енергия под формата на пара или топла вода.
  • Намалената ставка за природен газ ще се прилага по отношение на всички получатели на природен газ, за които доставката е с място на изпълнение на територията на страната, при внос или вътреобщностно придобиване.

 2. Въвежда се нулева ставка на ДДС за доставки на хляб и брашно.

  • Според ПЗР на ЗДДС „хляб“ е “продукт, който се получава от изпичането на тесто, получено от смесване на пшенично брашно или друга зърнена култура, самостоятелно или в комбинация, и вода, със или без добавяне на сол, втасало с помощта на хлебна мая или закваска, и технологични добавки (при необходимост)”. Нулева ставка не се прилага за различни сладки/солени тестени изделия и закуски, сладкарски и макаронени изделия и др. 

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародвани в брой 55 на Държавен вестник от 2020 г. и влезли в сила от 01.07.2020 г., ще продължат да се прилагат и през 2023 г. 

Облагането на хотелиерските услуги и настаняването в подобни заведения ще продължат както досега да се облагат с 9% ДДС.

Намалената ДДС ставка от 9% според ЗДДС 2022 г. се прилага за следните сектори и следните условия за ползване на облекчението ѝ:

 1. Ресторантьорски и кетъринг услуги - става въпрос за тези услуги, които се състоят в доставка на храна - независимо приготвена или не, както и съответно обслужване за консумация на място.
  Намалената ДДС ставка не важи за алкохолни напитки (бира, вино и спиртни напитки), включително и когато те са съпътстваща доставка.
 2. Книги и учебници – става въпрос за доставките на книги, включително учебници и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, книги за рисуване и оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания и подобни, предоставени на физически носител и/или по електронен път.
  Извън обхвата на намалената ДДС ставка остават рекламни публикации и такива с видео и/или аудио музикално съдържание.
 3. Бебешки храни и хигиенни артикули - става въпрос за храни, подходящи за бебета или малки деца, бебешки пелени и подобни хигиенни артикули, изрично упоменати в Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗДДС.

Обнародваните промени предвиждат вносът и вътреобщностното придобиване на книгите, учебниците, бебешките храни и хигиенни артикули също да са обект на облагане с намалената ДДС ставка.

Тези заключителни разпоредби значително облекчават ресторантьорите, кетъринг фирмите, издателите и разпространителите на книги и учебници, включително електронни такива, както и пазара със жизненоважни бебешки продукти.

Зоните за хранене в търговските обекти също са с намалена ставка на данъка, при условие че не става въпрос за поръчка на храна, опакована за вкъщи.

При кетъринга, когато доставката на храна е придружена от други услуги като подреждане, доставка на оборудване (маси, столове и т.н.) и сервиране, ставката е 9%.

При продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и доставките до вкъщи няма промяна - те остават на досегашното облагане от 20%.

Това са последните промени в ЗДДС 2023. Ще следим за по-нататъшни предложения и изменения и ще ви информираме своевременно.


При нужда от консултация с добър адвокат по тези и други въпроси, потърсете ни. Ще се радваме да ви съдействаме.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532