Please enable JS

ЗДДС 2020: Последни промени в ДДС


ЗДДС 2020: Последни промени в ДДС

Народното събрание прие промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародвани в брой 55 на Държавен вестник, които влязоха в сила от 01.07.2020 г. (Изменени и допълнени в ДВ бр. 71 и 104.)

Ето какви са те според най-актуалния ЗДДС 2020:

Въведе се временно прилагане на намалената ДДС ставка от 9% за определени доставки на стоки и услуги.

Намалената ставка за тях ще се прилага за периода от 1 юли 2020 до 31 декември 2021 г. Това е временна мярка за справяне с извънредното положение и неблагоприятните последици от епидемията COVID-19 с цел подпомагане на засегнатите сектори.

Промените не засягат облагането на хотелиерските услуги и настаняването в подобни заведения, които ще продължат както досега да се облагат с 9% ДДС.

Намалената ДДС ставка от 9% според ЗДДС 2020 г. се прилага за следните сектори и следните условия за ползване на облекчението:и:

  1. Ресторантьорски и кетъринг услуги - става въпрос за тези услуги, които се състоят в доставка на храна - независимо приготвена или не, както и съответно обслужване за консумация на място.

    Намалената ДДС ставка не важи за алкохолни напитки (бира, вино и спиртни напитки), включително и когато те са съпътстваща доставка.

  2. Книги и учебници – става въпрос за доставките на книги, включително учебници и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, книги за рисуване и оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания и подобни, предоставени на физически носител и/или по електронен път.

    Извън обхвата на намалената ДДС ставка остават рекламни публикации и такива с видео и/или аудио музикално съдържание.

  3. Бебешки храни и хигиенни артикули - става въпрос за храни, подходящи за бебета или малки деца, бебешки пелени и подобни хигиенни артикули, изрично упоменати в новото Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗДДС.

Обнародваните промени предвиждат вносът и вътреобщностното придобиване на книгите, учебниците, бебешките храни и хигиенни артикули също да са обект на облагане с намалената ДДС ставка.

Тези заключителни разпоредби значително облекчават ресторантьорите, кетъринг фирмите, издателите и разпространителите на книги и учебници, включително електронни такива, както и пазара със жизненоважни бебешки продукти.

Зоните за хранене в търговските обекти също са с намалена ставка на данъка, при условие, че не става въпрос за поръчка на храна, опакована за вкъщи.

При кетъринга, когато доставката на храна е придружена от други услуги като подреждане, доставка на оборудване (маси, столове и т.н.) и сервиране, ставката е 9%.

При продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и доставките до вкъщи няма промяна - те остават на досегашното облагане от 20%.

Това са последните промени в ЗДДС 2020. Ще следим за по-нататъшни предложения и изменения и ще ви информираме своевременно.

При нужда от консултация с добър адвокат по тези и други въпроси, потърсете ни. Ще се радваме да ви съдействаме.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ