Please enable JS

През последните седмици много клиенти се обърнаха към нас във връзка с ДДС регистрацията на неперсонифицирани дружества, в които съдружник е ДДС регистрирано лице. Неперсонифицирано дружество е и дружеството по Закона за задълженията и договори. Този тип дружества са широко използвани при обществени поръки.

От началото на 2017г. влезе в сила изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, като ДДС регистрацията трябва да се направи в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, в което съдружник е ДДС регистрирано лице. По предходния режим, срокът за регистрация течеше от датата на регистрация в БУЛСТАТ регистъра, а не от датата за създаване на дружеството. Глобите за неспазване на визираното изискване започват от 500 лева.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ