Наредба за минималните адвокатски възнаграждения 2023 г.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения беше приета в окончателния си вариант от Висшия адвокатски съвет на заседание на 24.07.2020 г. и публикувана в бр. 88 на Държавен вестник на 4.11.2022 г.

Наредбата влезе в сила от 4 август.

Така ВАдС връща старите, по-високи минимални адвокатски хонорари, които бяха отменени през май от Върховния административен съд (ВАС). 

Размерите на минималните адвокатски възнаградения, за най-често ползваните адвокатски услуги, може да намерите в тази таблица.

В рамките на почти 3 месеца – от 15 май до 4 август 2020 г., гарантираните възнаграждения на адвокатите по много дела бяха както през 2009 г. Последваха възражения, че това “не отговаря на развитието на обществено-икономическите отношения на страната към 2020 г.”

До горната ситуация се стигна, след като ВАС обяви, че промените в наредбата, направени преди 6 години от ВАдС, са незаконни. Причината не беше в размерите на хонорарите, а в това, че при приемането им съветът не е публикувал проекта за тях, нито пък е провел обществено обсъждане по него.

Ето защо се наложиха спешните промени и допълнения в Наредбата.

Проектът с промените трябваше да е готов в края на май месец, но стана ясен в средата на юни преди да бъде окончателно приет в края на юли.

Така публикуваните на 31 юли промени в Наредба №1 бяха обсъждани в продължение на месец. По тях постъпиха много предложения от адвокати, но ВАдС не възприе повечето от тях.

Важни промени в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения

Най-съществената промена, която е направена по предложения на адвокати, е свързана с т. нар. изпълнителни дела и с тези по Закона за обществените поръчки. А именно:

  • За изпълнителни дела за вземания минималният хонорар е 1/2 от съответното възнаграждение за защита по гражданско дело със същия интерес (чл 7 ал 2).

Измененията в наредбата също така предвиждат, че „в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1500 лв.“.

Увеличение на минималните възнаграждения на адвокатите

Според ВАдС “заложените минимуми ... отговарят на икономическите условия в страната и [са] адекватни на минималната граница, под която не следва да бъде заплащан адвокатския труд.”

Проектът актуализира някои от минималните възнаграждения, дължими за адвокатски услуги в съответствие с естеството и характера им, остойностен към 2022 г. При определянето им е взета предвид минималната работна заплата в България, която към настоящия момент е 710 лв. За справка, през 2009 г. тя е била е 240 лв.

Също така се взима предвид средната заплата в Република България, която за второто тримесечие на 2022 г. е 1730 лв.

Предложените минимални възнаграждения вземат под внимание необходимостта всеки български гражданин да има достъп до процесуално представителство, защита и съдействие във връзка със своите законни права и интереси, като в същото време се съобразява нуждата от справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, изисквани от всеки адвокат.

Граждански и административни дела - възнаграждения

Основните промени в цените на адвокатските услуги касят граждански и административни дела. При търговски и граждански дела новите адвокатски хонорари за една инстанция са следните:

  • при интерес до 1000 лв. – 400 лв.
  • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 400 лв. плюс 10% за горницата над 1000 лв.
  • при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. плюс 9% за горницата над 10 000 лв.
  • при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2 650 лв. плюс 8% за горницата над 25 000 лв.
  • при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. плюс 4% за горницата над 100 000 лв.
  • при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3% за горницата над 500 000 лв.
  • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. плюс 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.
  • при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. плюс 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

Това отреждат последните изменения и допълнения на Наредба за минималните адвокатски възнаграждения.

За да разберете какви са минималните адвокатски възнаграждения за изготвяне на касационна жалба, явяване в съдебно заседание и всички останали, вижте таблицата тук.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532