Please enable JS

Наредба за минималните адвокатски възнаграждения 2020 г.


Наредба за минималните адвокатски възнаграждения - 2020

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения беше приета в окончателния си вариант от Висшия адвокатски съвет на заседание на 24.07.2020 г. и публикувана в бр. 68 на Държавен вестник на 31.07.2020 г.

Наредбата влезе в сила от 4 август.

Така ВАдС връща старите, по-високи минимални адвокатски хонорари, които бяха отменени през май от Върховния административен съд (ВАС). 

Размерите на минималните адвокатски възнаградения, за най-често ползваните адвокатски услуги, може да намерите в тази таблица.

В рамките на почти 3 месеца – от 15 май до 4 август 2020 г., гарантираните възнаграждения на адвокатите по много дела бяха както през 2009 г. Последваха възражения, че това “не отговаря на развитието на обществено-икономическите отношения на страната към 2020 г.”

До горната ситуация се стигна, след като ВАС обяви, че промените в наредбата, направени преди 6 години от ВАдС, са незаконни. Причината не беше в размерите на хонорарите, а в това, че при приемането им съветът не е публикувал проекта за тях, нито пък е провел обществено обсъждане по него.

Ето защо се наложиха спешните промени и допълнения в Наредбата.

Проектът с промените трябваше да е готов в края на май месец, но стана ясен в средата на юни преди да бъде окончателно приет в края на юли.

Така публикуваните на 31 юли промени в Наредба №1 бяха обсъждани в продължение на месец. По тях постъпиха много предложения от адвокати, но ВАдС не възприе повечето от тях.

Важни промени в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения

Двете най-съществени промени, които са направени по предложения на адвокати, са свързани с т. нар. малки изпълнителни дела и с тези по Закона за обществените поръчки. А именно:

 • По изпълнителни дела за вземания под 1000 лв. се фиксира твърд минимален хонорар от 200 лв.
 • За тези над 1000 лв. се запази действащото правило, че минималният хонорар е 1/2 от съответното възнаграждение за защита по гражданско дело със същия интерес (чл 7 ал 2).

Измененията в наредбата също така предвиждат, че „в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1000 лв.“.

Увеличение на минималните възнаграждения на адвокатите

С промените се увеличи и размерът на минималните възнаграждения:

 • Минималното заплащане по дела, по които законът предвижда наказание до 5 години затвор нарастна на 600 лв. (преди беше 500 лв., а наскоро в рамките на почти 3 месеца беше 300 лв.).
 • За адвокатските хонорари по дела, по които санкцията е до 10 години лишаване от свобода, вече се дължат 1000, а не 800 лв.
 • С 1000 лв. повече се плаща и по дела, по които наказанието е доживотен затвор. Преди 15 май 2020 г. хонорарът по тях беше 3000 лв., след което падна на 1800 лв., а сега вече възнаграждението е в размер от 4000 лв.
 • Минималното възнаграждение по делата за мерки за неотклонение нарастна от 400 на 600 лв.
 • Хонорарът по делата за оспорване на бащинство вече е не по-малко от 600 лв. (като по-рано беше 500 лв.).

Така вече според ВАдС “заложените минимуми ... отговарят на икономическите условия в страната и [са] адекватни на минималната граница, под която не следва да бъде заплащан адвокатския труд.”

Проектът актуализира някои от минималните възнаграждения, дължими за адвокатски услуги в съответствие с естеството и характера им, остойностен към 2020 г. При определянето им е взета предвид минималната работна заплата в България, която към настоящия момент е 610 лв. За справка, през 2009 г. тя е била е 240 лв.

Също така се взима предвид средната заплата в Република България, която за март месец 2020 г. е 1321 лв.

Предложените минимални възнаграждения вземат под внимание необходимостта всеки български гражданин да има достъп до процесуално представителство, защита и съдействие във връзка със своите законни права и интереси, като в същото време се съобразява нуждата от справедливо възнаграждение за адвокатския труд и за високите стандарти, изисквани от всеки адвокат.

Граждански и административни дела - възнаграждения

Основните промени в цените на адвокатските услуги касят граждански и административни дела. При търговски и граждански дела новите адвокатски хонорари за една инстанция са следните:

 • при интерес до 1000 лв. – 300 лв.
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7% за горницата над 1000 лв.
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5% за горницата над 5000 лв.
 • при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3% за горницата над 10 000 лв.
 • при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1% за горницата над 100 000 лв.
 • при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3% за горницата над 1 000 000 лв.
 • при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1% за горницата над 1 000 000 лв.

Това отреждат последните изменения и допълнения на Наредба за минималните адвокатски възнаграждения.

За да разберете какви са минималните адвокатски възнаграждения за изготвяне на касационна жалба, явяване в съдебно заседание и всички останали, вижте таблицата тук.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ