Компенсациите 60/40 вече покриват и осигуровките на работниците и служителите


Компенсациите 60/40 вече покриват осигуровките на работниците и служителите.

Приетите от Министерски съвет на 15 април изменения в постановлението за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците са обнародвани на 21 Април в Държавен вестник.

Измененията предвиждат, че компенсацията включва и осигурителните вноски за сметка на работодателя на всеки работник и служител, когато е приложен режим на преустановяване на работа или установяване на непълно работно време. Изменението на постановлението е в съответствие с измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, които са в сила от девети април. Законът предвиди, че Националният осигурителен институт ще превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателите на тези от тях, които отговарят на критериите, посочени в постановлението на Министерски съвет за изплащане на компенсации.

Текстът на измененията на постановлението и на закона сочи, че НОИ следва да превежда осигурителните вноски на работодателите, които пък от своя страна трябва да ги внесат. Съгласно постановлението работодател, който е получил компенсация, внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Този механизъм на действие беше критикуван и предстои да видим практическото му прилагане от НОИ.

Измененията в постановлението предвиждат още да не се изплаща компенсация за работници, които ползват неплатен отпуск.

Съгласно измененията работодателите, които са получили компенсация поради установено със заповед непълно работно време изплащат пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време и внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Друго важно e, че за компенсация могат да кандидатстват и работодателите от икономическите дейности „Обучение на водачи на превозни средства" и „Дневни грижи за малки деца (частен сектор)", когато работодателят със заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работа. В тези случаи работодателят не следва да представя доказателства за намаляване на приходите от продажби.

За повече информация относно Постановление 55, вижте предишната ни статия.В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532