Please enable JS

На 30.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“), който транспонира Директива (ЕС) 2015/849 от 20.05.2015 г. в българското законодателство. В изпълнение изискванията на директивата се въведоха редица нови положения и се доразвиха стари институти, съществували в отменения закон със същото наименование. За повече информация: https://lawfirm.bg/bg/publikatzii/poslednite-zakonodatelni-resheniya-v-oblastta-na-protivodeistvieto-sreshtu-izpirane-na-pari

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ