РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В случай на възникнали граждански, търговски и/или трудови правни спорове, нашата адвокатска кантора извършва медиация, както и процесуално представителство пред съд или арбитраж.

Нашите висококвалифицирани адвокати предоставят правни услуги във връзка с:

  • Извънсъдебно разрешаване на спорове, в това число медиация (включително трансгранична медиация). Адвокатите от “Данаилова, Тодоров и партньори” ще се погрижат за процедурата по медиация между двете страни за решаване на спорните въпроси без съдебен процес, когато е възможно, според интересите на страните. Според Закона за медиацията, по време на медиацията се дава възможност на страните да изложат своите искания и доводи в отделни срещи, като адвокатът ги изслушва в ролята си на трето неутрално лице, за да прецени най-добре ситуацията. Това става при изричното съгласие на страните. Ако спорещите страни не могат да стигнат до съгласие, ние ще ви представляваме по време на съдебния процес срещу другата страна, като основна цел ще е безпроблемно протичане на съдебното дело и стигане до съдебно решение във ваша полза.
  • Процесуално представителство по граждански, трудови и търговски дела - заповедно и исково съдебно производство. Подготовка на необходимата документация и информация, консултиране на клиенти и изготвяне на искова молба и отговор на искова молба. Завеждане и водене на съдебни дела във всички инстанции (първа, въззивна и касационна) до окончателното им решаване. Обжалване на съдебни актове. 
  • Процесуално представителство пред Софийския районен съд, както и пред всички съдилища на територията на България
  • Представителство в арбитражни производства, включително пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата

 

Предлагаме консултация с опитен адвокат за разрешаване на спорове и висящи дела в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Свържете се с нас за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532