ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПРАВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и оказва съдействие във връзка с изпълнение задълженията на неизправни длъжници.

Нашите адвокати предоставят правни услуги във връзка със:

  • Правен анализ и проучване на притежаваните активи
  • Наличие на неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение 
  • Изготвяне на проекти на документи (уведомления, покани за доброволно плащане, нотариални покани и др.) с оглед постигане на доброволно изпълнение от страна на длъжника
  • Преговори и предоговаряне; медиация; изготвяне на проекти на споразумения за доброволно изпълнение
  • Предприемане на съдебни действия срещу неизправни длъжници (заповедно или/и исково производство) и процесуално представителство, включително против длъжници извън територията на Република България
  • Представляване и защита в рамките на изпълнителни производства пред частни съдебни изпълнители

 

Адвокатите от “Данаилова, Тодоров и партньори” ще предприемат всички необходими правни действия, за да защитят правата ви при наличие на вземания от неизправни длъжници.

Предлагаме правни консултации с опитен адвокат в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Свържете се с нас за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532