Please enable JS

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. АВТОРСКО ПРАВО

Адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предлага пълен набор от услуги в сферата на интелектуалната собственост, авторското право и сродните права; относно търговски марки, промишлен дизайн, изобретения, полезни модели и домейни.

Нашите висококвалифицирани адвокати по авторско право предоставят правни услуги във връзка със:

 • Осигуряване защита на авторското право и сродните му права, включително авторското право върху компютърни програми, бази данни, графични оформления, музикални и други защитени от закона произведения, художествени или от сферата на науката и техниката
 • Осигуряване защита на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели и домейни, лични данни
 • Проучване на търговски марки и дали подлежат на регистрация (регистрабилност) в национален, европейски и международен план
 • Осигуряване регистрация и подновяване на регистрация на търговски марки и промишлени дизайни в Патентното ведомство на България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
 • Пълно обслужване по казуси в сферата на индустриалната собственост, включително и представителство в опозиционни производства и производства за заличаване на марки, патенти и дизайни
 • Изготвяне на становища, анализи и препоръки, както и уреждане на спорове в тази област
 • Консултиране, договаряне и представителство при преговори, касаещи авторски права
 • Изготвяне, изменение, прекратяване, изпълнение и неизпълнение на договори за създаване и/или използване на обекти на интелектуална собственост, договор за отстъпване на авторското право върху произведение на юридически и физически лица
 • Договори за уреждане на авторски и други права между възложители и разработчици на авторски произведения, както и продуцентски договори
 • Съдействие при планиране и преговори за сключване на лицензионни договори, договори за прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост и т.н.
 • Проучване, консултиране и проверка за законосъобразност на нелоялна конкуренция
 • Представителство и помощ при преговори с доставчици и потребители на защитено съдържание, например относно сделки за закупуване и продажба на филмово, музикално и софтуерно съдържание, независими студиа, а също и с големи потребители на съдържание като телевизионни оператори и телекоми
 • Представителство пред компетентните държавни органи, организациите за колективно управление на авторски права и др. (Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията)
 • Представителство пред Министерство на културата и Организациите за колективно управление на права
 • Процесуално представителство по съдебни спорове относно нарушение на авторски права и търговски тайни, нелоялна конкуренция, конфликти между фирмени наименования и подобни; процесуално представителство пред Патентно ведомство, административни съдилища и Върховен административен съд

 

Адвокатите от “Данаилова, Тодоров и партньори” ще защитят всеки ваш обект на авторско право, квалифициран според Закона за авторско право като такъв. Това включва произведения на литературата, изкуството (визуални, музикални, аудио-визуални, сценични и т.н.), научни такива, фолклорни творби, одобрени архитектурни проекти, кадастрални и държавни топографски карти, графично оформление на печатно издание, електронни книги и всякакви други произведения или (подготвителни) части от тях, които са продукт на интелектуален труд и творческа дейност.

Важно е да знаете, че в страните от Европейския съюз авторското право защитава интелектуалната собственост до 70 години след смъртта на автора на произведението или последния жив съавтор. Различните държави извън ЕС предвиждат различен срок, но най-краткият е 25 години след неговата смърт. Ако този срок не бъде спазен, използването на произведението от трети лица е неправомерно и подлежи на санкции.

Разбира се, не е нужно да сте наясно с всички закони за интелектуалната собственост и авторското право. Голяма част от главоболията ви могат да бъдат решени бързо и лесно с допитването до добър адвокат.

Предлагаме консултация с опитен адвокат по интелектуална собственост в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Свържете се с нас за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ