IT / ИНТЕРНЕТ ПРАВО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации и изготвя проекти на документи в областта на IT и телекомуникациите, на електронната търговия, както и по отношение на относимите права на интелектуална собственост (авторско право, патенти и др.).

В сферата на интернет правото се наблюдават много от традиционните правни казуси, но всеки от тях е със своя специфика, характерна за този сектор. Ето защо е нужна специализирана помощ по възникналите в тази област казуси, въпроси и спорове. Често за предоставянето на компетентен правен съвет тук се налага цялостното познаване на определени международни механизми.

Нашите адвокати по интернет право са експерти в областта и предоставят правни услуги във връзка със:

 • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания и правната рамка
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешения
 • Преговори за договаряне и/или предоговаряне по сделки в сферата на медиите, IT и телекомуникациите
 • Сключване на договори в областта на IT и телекомуникационните услуги, включително договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.
 • Изготвяне на договори и общи условия; договори за интернет услуги
 • Изпълнение / неизпълнение на договори за доставки / услуги в сферата на IT и телекомуникациите (създаване на системен и приложен софтуер; изграждане, свързване и използване на мрежи и съоръжения и др.)
 • Правния режим на електронните изявления и документи; електронен подпис
 • Защита на личните данни и интелектуалната собственост в интернет; потребителско право
 • Защита на авторските права в интернет на национално и международно ниво
 • Обжалване на решения на Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии
 • Електронни разплащания и съобщения
 • Достъп и взаимно свързване на мрежите
 • Всякакви други услуги и казуси, свързани с обществените и търговските отношения в електронна среда; нелоялна конкуренция

 

Ние от “Данаилова, Тодоров и партньори” сме с богат професионален опит и утвърдени добри практики в областта на интернет комуникациите и дигиталното право, което ни позволява да защитим максимално вашите бизнес модели, индустриална собственост (софтуерни продукти), бази данни и търговска марка, свързани с вашия онлайн бизнес.

Предлагаме консултация с опитен адвокат по интернет право в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

Свържете се с нас за повече информация.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532