ЕНЕРГИЙНО ПРАВО И ЕНЕРГЕТИКА

От адвокатска кантора “Данаилова, Тодоров и партньори” предоставяме консултации и изготвяме проекти на документи за клиенти с дейност в сферата на енергетиката и енергиен пазар, включително, но не само, по отношение преценка за съответствие на енергийни проекти с приложимите нормативни изисквания; получаване на лицензии; сключване и изпълнение на договори; обжалване на административни актове и др.

Нашите висококвалифицирани адвокати предоставят правно обслужване във връзка със:

  • Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания и регулаторната рамка
  • Придобиване на лицензии за търговия с електроенергия
  • Правен анализ и консултация по всички етапи и части от проектирането на електроцентрали с възобновяеми енергийни източници, включително при вятърни, фотоволтаични и водноелектрически централи, консултиране по всички въпроси, касаещи тарифите за изкупуване на електроенергия (feed-in tariff)
  • Придобиване на енергийни обекти, централи и проекти: изготвяне на анализ на състоянието на проекта (due diligence), преговори, изготвяне на проекти на Договори за покупко-продажба (от страната на купувача или от страната на продавача) и подготовка на всички останали документи по прехвърлянето
  • Водене на преговори и изготвяне на проекти на договори за изграждане на електрически централи и Договори за експлоатация и поддръжка; договор за присъединяване към електропреносната мрежа; договори за изкупуване на електрическа енергия
  • Проблеми, свързани с изместване или изкупуване на енергийни съоръжения; заплащане на обезщетение за използването им от страна на енергийните дружества
  • Подготовка на цялата документация за финансиране изграждането на енергийни обекти и централи
  • Обжалване на административни актове пред компетентните административни органи и съдилища

 

Нашите специалисти в областта на енергийното право ще ви помогнат при разработването на проекти в България и Европейския съюз.

Предлагаме консултации с опитен адвокат в София и страната на български, английски, руски, френски и немски език.

 

За повече информация и правни консултации относно всякакви въпроси от енергийния сектор, свържете се с нас.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532