Please enable JS

Търговско право: предмет и правни услуги

Търговското право е един от основните отрасли на гражданското право в юридическата система на Република България. Този правен дял урежда правния статут на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност.

Според Търговския закон “търговец” може да бъде физическо или юридическо лице, което осъществява стопанска дейност и предлага стоки или услуги на клиентите си с цел да реализира печалба. 

Вече споменатият Търговски закон е основната съвкупност от правни норми в материята на търговското право и е редно всеки, който извършва търговска дейност, да бъде запознат с общите положения в него. 

Често, обаче, този закон бива изменян и много търговци разчитат на добри адвокати по търговско право, които да ги осведомяват за нововъведенията и промените и да им помагат в законосъобразното управление на бизнеса им.

Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” е признат лидер в сферата на търговското право. Предлагаме комплексен набор от правни услуги както за физически, така и за юридически лица от разнообразни сектори на бизнеса.

Добрият адвокат по търговско право може не само да ви информира за измененията в Търговския закон, но и да Ви окаже съдействие за множество административни процеси и да защити правата ви в случай на възникнал съдебен спор.

 

Регистрация на търговска дейност

Нашите адвокати ще Ви помогнат с избора и учреждението на подходящо дружество (ЕООД, ООД, АД и т.н.) за Вашите цели. 

След консултацията за избор на юридическо лице можете да разчитате на нашия опит и познания за изготвянето на необходимите документи за регистрация на търговска дейност. 

Екипът ни ще Ви съдейства да впишете дружеството си в Агенция по вписванията (в Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ) и да внесете дължимите такси.

 

Промяна на обстоятелства, преобразуване, прехвърляне на дялове, ликвидация

При днешните динамични бизнес условия често се налага да се правят промени в търговската дейност, всяка от които води след себе си редица административни изисквания. 

Адвокатите от “Данаилова, Тодоров и партньори” могат да Ви асистират при:

  • всяко преобразуване на търговското дружество (промяна на обстоятелства като управляващите лица, седалището и адреса на управление, предмета на дейност);
  • сливане, вливане, разделяне и отделяне на дружества;
  • прехвърляне на дружеството или само на отделни дружествени дялове;
  • запор на дружеството или на Вашия дял;

изготвяне на нужната документация за производства по несъстоятелност (ликвидация).

 

Търговски договори и сделки

Приоритет за нашите експерти по търговско право е успешното сключване на Вашата търговска сделка и прецизното изготвяне на всякакви търговски договори от името на Вашето дружество. Извършваме и правни консултации и издаваме становища за отделните видове търговски сделки.

 

Научете повече

 

Процесуално представителство

“Данаилова, Тодоров и партньори” ще бъде Вашият доверен представител пред всички държавни органи, свързани с търговското право, а именно Агенция по вписванията и в частност Търговския регистър, Национална агенция по приходите (НАП), общините и т.н.

 

Научете повече

 

Освен това нашите адвокати могат да Ви представляват пред съда, ако заведете или срещу Вас бъде заведено дело, свързано с определена търговска сделка или с нелоялна конкуренция. Ще бъдем Ваш партньор при всякакви казуси на територията на страната и в чужбина. 

 

Пълният списък с предоставяните от нас услуги можете да намерите тук. Работим в България и чужбина на български, английски, руски, немски и френски език. 

За всякакви въпроси, свързани с търговското право, можете да се обърнете към нашия опитен екип от специалисти. Ще се запознаем с Вашия казус и ще Ви съдействаме на всеки етап от правния процес - свържете се с нас.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ