Please enable JS

Адвокатска кантора или адвокатско дружество


Адвокатска кантора или адвокатско дружество

В България терминът “адвокатска кантора” е придобил гражданственост, т.е. често се използва в разговорния език. В действителност коректният термин е “адвокатско дружество”, тъй като именно тази форма на обединяване на адвокати е регламентирана в Закона за адвокатурата. Независимо кой от двата термина използвате или търсите в интернет, става въпрос за едно и също, а именно адвокати, които са обединили своите усилия и предоставят правни консултации на клиенти в различни сфери на дейност и отрасли на бизнеса.

Адвокатските кантори, съответно адвокатите, които работят в тях може да са тясно специализирани, т.е. да предлагат правни услуги в точно определени сфери, например интелектуална собственост или да предлагат по-широк спектър от съвети, както нашето  адвокатско дружество. Ние се стремим да предложим на нашите клиенти цялостно правно обслужване, което да обезпечи безпроблемната работа на техния бизнес. Изчерпателна информация относно предоставяните от нас услуги може да намерите тук правни услуги.

В миналото бе наложено разбирането, че помощта на адвокатите е необходима основно при процесуално представителство. Днес, във всички страни с развита икономика, работата с адвокатски кантори се е наложила като неразделна част от ежедневието на всеки бизнес. Независимо дали се сключва договор с контрагент, проучва се нова сфера, в която бизнеса да се разрастене или се придобива бизнеса на конкурент, съдействието на адвоката се търси своевременно, преди да има индикации за какъвто и да е проблем или риск.

Освен правни консултации при конкретни казуси, клиентите на нашата адвокатска кантора са винаги информирани за предстоящите изменения в законодателството на Европейския съюз и България, които имат отношения към техния бизнес и дейност.   


Изпратете своето запитване или ни се обадете. Адвокатското ни дружество и нашите адвокати са препоръчани от международните класации Legal500 и Chambers and Partners и ще предоставят необходимото съдействие.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ