Проверка на ДДС номер: Често задавани въпроси


Проверка на ДДС номер.

Какво е ДДС номер и защо е важно да можете да извършвате проверка на ДДС номер?

В тази статия ще се запознаете с всичко важно, което трябва да знаете по темата и защо е препоръчително да проверявате VAT номера на клиентите и на собственото си дружество.

Какво е вътреобщностен ДДС номер?

Вътреобщностният ДДС номер е индивидуален номер, който служи дружествата от една държава членка на Европейския съюз или извън ЕС да бъдат идентифицирани като оператор. Идентифицирането на дружествата чрез такъв ДДС номер е от съществено значение за правилното функциониране на системата за ДДС и за статистика за външната търговия, наложена от ЕС. Това позволява на дружествата да подават декларации Интрастат/Декларация за обмен на стоки (DEB) и да декларират и/или плащат ДДС в държавите членки.

Защо и как се получава ДДС номер?

Ако притежавате дружество от или извън ЕС и желаете да извършвате облагаеми сделки в държава членка на ЕС, без да се налага да сте постоянно установени в мястото на изпълнение, задължително трябва да получите вътреобщностен ДДС номер в тази страна членка. Без него няма да можете да упражнявате дейността си.

За получаване на вътреобщностен ДДС номер трябва да се подаде пълна документация до чуждестранната данъчна администрация, което може да отнеме време.

Проверка на ДДС номер

Съществува информационна система за обмен на ДДС информация между държавите членки - VIES (VAT Information Exchange System). Тя обработва и съхранява данни от VIES декларациите на регистрираните по ЗДДС лица, осъществяващи сделки в рамките на ЕС.

VIES е търсачка, а не база данни, която е собственост на Европейската комисия. Достъпна е на 23 езика на Европейския съюз.

Тази електронна услуга е достъпна на 23 езика на Европейския съюз.

Основните функции на системата са да:

 1. Предоставя възможност на търговците бързо и точно да извършват проверка на регистрацията по ДДС на техни партньори чрез осигурен публичен онлайн достъп.
 2. Позволява на приходните администрации на държавите членки да наблюдават и контролират потока на вътреобщностната търговия за нередности и измами.

Така например, преди да издадете фактури по ЗДДС на лица от държава членка на ЕС, можете да проверите валидността на даден номер по ДДС.

При извършване на VIES проверка, данните в приложението се извличат от националните бази данни за ДДС.

Как се извършва проверка на ДДС номер?

Искате да проверите дали даден номер е регистриран по ДДС? Става лесно и бързо. Влезте в страницата на VIES, изберете съответната държава членка от падащото меню, задайте номера за проверка и натиснете бутона за проверка.

Важно! Когато номерът по ДДС съдържа букви, те се изписват с главни букви. Разстоянието и точките между поредици от цифри не се вземат под внимание. Номерът трябва да се изпише като последователна поредица без разстояния и точки.

Търсенето ще покаже един от два възможни резултата: или съществува информация за регистрацията по ДДС в ЕС (тоест номерът за проверка е валиден), или не съществува такава информация (невалиден номер).

Валиден ДДС номер

При извършването на проверка, ако даденият номер по ДДС е валиден, в приложението ще се покаже информацията за регистрацията по ДДС.

Невалиден ДДС номер

Ако системата даде резултат „невалиден", значи търсеният номер не е регистриран в съответната национална база данни. Това се дължи на една от следните причини:

 • номерът по ДДС не съществува;
 • номерът по ДДС не е активиран за транзакции в рамките на ЕС;
 • регистрацията все още не е приключила (в някои страни от ЕС се изисква отделна регистрация за транзакции в рамките на ЕС).

Ако фирмата, която проверявате е регистрирана скоро, възможно е все още да не присъства в базата данни. Ако въпросът е спешен, свържете се с местната си данъчна администрация.

Препоръчително е преди сключване на сделка с клиенти от ЕС да се проверява дали техният ДДС номер е валиден и да се прилага разпечатка от официалния сайт към документите по сделката.

Ако клиентът ви твърди, че е регистриран по ДДС, но проверката чрез системата не потвърждава това, той може да поиска извършването на проверка от данъчната служба в неговата страна. Възможно е да се наложи да се регистрира допълнително за трансгранични сделки в ЕС. Тази процедура е различна в различните страни.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Допълнителна информация

Ако не намирате нужната информация чрез VIES, можете да поискате повече сведения от вашите национални органи. Това обикновено ще ви позволи да потвърдите дали номерът по ДДС е валиден и дали е свързан с определено име и адрес.

Начините за контакт с националните органи се различават според държавата. В някои държави от ЕС има oнлайн системи, а в други трябва да се свържете по телефона, по електронната поща или по факс.

От съображения за защита на данните, националните органи не предоставят името и адреса, които съответстват на даден номер по ДДС. Те само потвърждават дали с номера са свързани дадени име и адрес.

Няма налични данни

Понякога системата е недостъпна, защото е необходимо архивиране на националните бази данни. Комисията работи с държавите от ЕС, за да се гарантират възможно най-кратки периоди, през които техните бази данни не са достъпни.

Може да се появи съобщение “Невъзможност за извършване на услугата. Моля задайте по-късно запитването.” Това означава или мрежови проблеми, или проблем с уеб приложението.

Ако получите подобно съобщение за грешка, опитайте отново по-късно.

Други съобщения

 1. “Невъзможност за избор на държава членка. Моля задайте по-късно запитването.”

  Това означава, че приложението не функционира в страната членка, чийто номер по ДДС изписвате за проверка.

 2. “Грешка: Непълни данни (номер по ДДС + държава членка) или грешно въвеждане на данни.”

  В този случай проверете правилно ли въвеждате данните и опитайте отново.

 3. “Времето за запитване изтече. Моля задайте по-късно запитването.”

  В този случай времето на сесията е изтекло и трябва да опитате пак малко по-късно.

  Когато номерът по ДДС е валиден, възможно е името и/или адресът да са заместени с “---”, което означава, че държавата членка, издала номера по ДДС, не позволява достъп до тази информация.

Възможни неточности

Европейската комисия не поема отговорност за точността на информацията във VIES. Причината е, че информацията се извлича от национални бази данни, върху които Комисията не упражнява контрол.

Европейската комисия не може да проверява, коригира, добавя или изтрива национални регистрации по ДДС.

Проверка на вашия ДДС номер

Препоръчително е да следите и собственото си валидиране в случай на проверки от данъчните администрации.

Ако въведете собствения си ДДС номер в полето „ДДС номер на запитващия”, отговорът на запитването ви ще получи уникален идентификационен номер. Запазете го – така в случай на проверка/ревизия от страна на данъчната администрация ще можете да го представите и да докажете, че сте проверили валидността на ДДС регистрацията в определен момент и сте получили отговор „валиден”.

Заключение

Сега знаете защо е необходимо всяко дружество да има номер по ДДС издаден в съответната страна, както и как се прави проверка на ДДС номер.

Препоръчително е винаги да проверявате ДДС номера на клиентите си, както и да следите собствения си номер.

При нужда и въпроси, консултирайте се с нас.Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532