Адвокат недвижими имоти - “Данаилова, Тодоров и партньори”


Адвокат недвижими имоти - “Данаилова, Тодоров и партньори”

“Данаилова, Тодоров и партньори” предлага цялостно правно обслужване в сферата на недвижимите имоти. Адвокатското ни дружество е дългогодишен лидер в категория “Недвижими имоти” в изключително престижната международна класация Legal500,  което свидетелства за богатия практически опит и експертната работа на специалистите ни.

Нашите адвокати по недвижими имоти предоставят консултации и професионална правна помощ при осъществяване на сделки с недвижими имоти. Широката ни гама услуги в този отрасъл включва надеждни проверки на правния статут на недвижимите имоти, наличие на тежести, процесуално представителство и всякакви сделки с подобен характер.

Адвокатската ни кантора осигурява съдействие при целия процес по осъществяване на сделка с недвижими имоти - от изготвянето на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот до изповядване на сделката.

Нашите адвокати по недвижими имоти в София предоставят широка гама от правни услуги:

Правна помощ от адвокат при сделки с недвижими имоти

 • Правен анализ на собственост, справки за липса/ наличие на тежести, възбрани, ипотеки, права на трети лица, вписани искови молби; всякакви справки в Агенция по вписванията (Имотен регистър), Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински администрации и др.
 • Правни консултации при покупко-продажба на недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори (нотариални актове)
 • Съдействие за обезщетение при неспазване клаузите на предварителния договор или окончателното споразумение (нотариален акт)
 • Консултации и изготвяне на договори за прехвърляне на собственост (замяна, дарение, доброволна делба, делба по съдебен ред и др.)
 • Правни консултации и изготвяне на договори за наем на недвижими имоти
 • Данъчни консултации при сделки с недвижими имоти
 • Предстатвителство пред нотариус

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Правна помощ от адвокат при недвижими имоти в строеж

 • Съдействие и представителство при големи инфраструктурни проекти
 • Консултация и съдействие относно право на строеж/ надстрояване/ пристрояване, право на ползване и пр.
 • Консултации относно нормативните изисквания и процедури при строителство
 • Консултация и съдействие при сделки за покупка на земя, проектиране на сгради, одобрение на архитектурни планове, издаване на разрешително за строеж
 • Правни консултации и съдействие при преговори между собственици и строителни фирми за придобиване на земя, при предстоящо строителство, обекти в строеж и завършени обекти
 • Консултации и съдействие при учредяване на право на строеж
 • Съдействие при одобрението на проекти от страна на администрацията
 • Съдействие при сключването на договори с комунални дружества (електроенергия, газ, вода, топлофикация и пр.)

Правна помощ от адвокат при инвестиране в недвижими имоти

 • Консултиране по всички аспекти на инвестирането в недвижими имоти, финансиране, управление и последващи продажби
 • Съдействие при структурирането на портфолио от недвижими имоти, придобити с инвестиционна цел

Представителство пред банкови институции във връзка недвижими имоти

 • Консултации и представителство при преговори с банкови институции при сделки с недвижими имоти
 • Изготвяне на всички необходими документи и договори във връзка с покупката на недвижим имот
 • Откриване на ескроу сметка (escrow) и сключване на ескроу споразумение с цел сделка с недвижими имоти

Защо е нужна консултация с добър адвокат по недвижими имоти при сделка?

При покупко-продажбата на имот, изключително важно е да се извърши обстоен преглед на цялата история на недвижимостта. За да се избегнат всякакви рискове, глоби и излишни такси е препоръчително да се направи и справка за вписани вещноправни тежести. Това се извършва в Имотния регистър към Агенцията по вписвания и вашият адвокат би могъл да ви съдейства.

Необходимо ли е да се сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот?

Всеки добър адвокат по недвижими имоти би препоръчал сключването на такъв договор. Повече за ползите и спецификите, прочетете в статията ни тук.

Каква е цената на консултацията с адвокат по недвижими имоти?

Цената на правните услуги на адвокат по недвижими имоти зависи от конкретния казус. Минималните адвокатски възнаграждения са регламентирани в Наредба №1 от 09.07.2004 г.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532