Пакет мобилност: Важни аспекти и промени


Пакет мобилност: Важни аспекти и промени

На 09.07.2020 г. стана ясно, че Европейският парламент окончателно е приел пакет “Мобилност”. Евродепутатите одобриха без никакви изменения и трите правни акта, приети от министрите на Европейския съюз през април тази година. Всички внесени предложения за изменения бяха отхвърлени.

Пакетът включва три основни точки: по-добро прилагане на правилата за каботаж, командироването и времето за почивка на служителите. Целта е да се модернизират и обединят разпоредбите относно сектора на автомобилния транспорт, за да се осигурят адекватни условия на работа на шофьорите и да се уеднаквят административните изисквания и достъпа до този пазар.

Европейският съюз вече има определени регулации на теория, но на практика съществуват пропуски и спънки в приложението им, което води до различни интерпретации от държавите-членки. Новите правила трябва да осигурят ясна обща правна рамка за сектора.

Какви промени налага Пакет Мобилност?

Промените засягат основно правилата за каботаж, командироване на шофьорите и времето им за почивка. Ето какви са те:

Общи правила

 1. Законите за минималната заплата са задължителни за всички държави от Европейския съюз. Ако някоя от транспортните компании в ЕС командирова шофьора си на работа в друга държава-членка, то компанията трябва да му изплаща същата заплата, както на местен шофьор. Така ще се гарантира справедливо възнаграждение на служителите.
 2. Новите правила за командироване са приложими за международните автомобилни превози, с изключение на билатералните операции по превоз на товари и пътници, и на транзита.
 3. Тахографите стават задължителни за всички превозни средства от 2,5 до 3,5 т., извършващи превоз с търговска цел.
 4. Малките транспортни превози също стават обект на европейските норми за транспорт.
 5. Поради проблема с така наречените фирми – пощенски кутии, транспортните фирми трябва да доказват извършването на своята основна дейност в държавата на учредяване като:
 • имат реален и действащ адрес в страна-членка;
 • показват съответстващи на дейността в държавата финансови показатели;
 • притежават изискваните професионални компетенции.

Повече почивки и време у дома

 1. Задължително е водачът да се връща в страната на произход на всеки 4 седмици, за всеки период от 3 или 4 последователни работни седмици.
 2. Регулярната седмична почивка (над 45 часа) трябва да се провежда на подходящо за настаняване място. То се заплаща от работодателя.
 3. Шофьорите получават 4-дневен период на охлаждане след завръщането си в страната по регистрация на камиона.
 4. Камионите задължително трябва да се връщат в страната по регистрация на всеки осем седмици.

Накратко, новият регламент дава право на шофьорите на по-добри условия на почивка и повече време, прекарано у дома.

За да се следи дали се спазват правилата, в превозните средства ще бъдат инсталирани тахографи. Това са устройства, които записват неща като изминато разстояние, скорост, периодите на шофиране и почивка и други. Цифровите тахографи към момента бяха вече задължителни за новите тежкотоварни автомобили с маса над 3,5 тона.

Каботаж

Каботажът, въведен за пръв път през 1990 г., е превозът на стоки в рамките на една държава, когато се извършва от чуждестранен камион, след като той е осъществил международен курс от друга държава. Каботажът се прави с цел да се избегне или намали пътуването без стока.

Според правилата на ЕС са разрешени три каботажни курса в рамките на 7 дни от международната доставка. Това не се променя.

За да се избегне обаче редовният каботаж, сега се въвежда правило, според което след три каботажни курса следва период от 4 дни, през които не могат да се извършват курсове в рамките на същата страна със същото превозно средство.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

 

Кога влизат в сила промените на Пакет Мобилност?

Новите разпоредби влизат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, с гратисен период, за да могат превозвачите да се подготвят.

Правилата за времето за почивка, включително връщането на шофьорите в страната им по местоживеене, ще започнат да се прилагат 20 дни след публикуването на акта.

А тези за пазарния достъп и командироването ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на Пакета.

Срокът за оборудване на тежкотоварните превозни средства с нови тахографи е до края на 2023 г., а за преоборудване - 2024 - 2025 г.

Противоречия и недоволства

Едва часове след приемането на новите разпоредби от Пакет Мобилност еврокомисарят по транспорта Адина Вълян каза, че е възможно Европейската комисия да излезе със законодателно предложение, с което ограниченията върху каботажа и задължителното връщане на камионите на всеки 8 месеца да отпаднат преди да влязат в сила. Причината е, че това не съответства на Европейския зелен пакт за опазването на климата.

Също така, една трета от държавите-членки на ЕС са готови да оспорват в съда на ЕС част от новоприетите решения, както заяви и транспортният ни министър Росен Желязков. Срокът за това е 2 седмици от публикуването на акта в Официалния вестник на ЕС.

Недоволните страни са България, Литва, Румъния, Полша, Унгария, Латвия, Малта, Кипър и Естония.

Инициатор за промените в Пакет Мобилност беше Франция, с аргумента за подобряване условията на труд на шофьорите и прекратяване на незаконни практики при каботажа, затова и стана известен като пакет “Макрон”.

Шофьорите са доволни от решенията, но не и превозвачите, тъй като това ще им донесе допълнителна административна и данъчна тежест.

Заключение

Пакет Мобилност беше приет с цел създаването на ясни правила за командироването на водачи, по-добри условия на труд и борба срещу незаконните практики.

Съществуват обаче някои противоречия и недоволства. Българските евродепутати вече оспориха в съда част от съдържанието на Пакет Мобилност I, подкрепени от други страни-членки, като например Литва.

Очаква се Европейската комисия да приключи с оценката на въздействие за последиците от по-честото връщане на превозното средство, както и прилагането на някои от правилата за сухопътната част на комбинирания транспорт. След оценката си, Комисията следва да внесе ново законодателно предложение.

Тепърва ще стане ясно дали ще има нови изменения в Пакета преди влизането в сила на всички разпоредби.


Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532