Как да спасите бизнеса си по време на коронавирус кризата?


Какви мерки трябва да предприемете, за да запазите бизнеса си?

Мерки за спасяване на бизнеса по време на коронавирус епидемия

Тече карантина и затваряне на границите. Авиолиниите са едни от най-засегнатите при това положение, но далеч не единствените. Много сфери са в блокаж. Ситуацията в момента е сложна и въз основа на анализи, тепърва ще се усложнява. Очаква се глобален икономически отзвук вследствие на коронавируса и наложените мерки за справяне с пандемията.

Едно е сигурно - това е проблем в дългосрочен план и не трябва в никакъв случай да чакате няколко месеца с надеждата да отшуми и чак тогава да предприемете действия.

Ето защо съсредоточаваме вниманието си върху мерките, които да предприемете още сега, за да опазите бизнеса си.


1. Намерете алтернативи.

В момента не е възможно да се пътува и да се организират конференции, но има алтернативни начини да комуникирате и водите преговори. Провеждайте деловите си срещи онлайн и затворете сделките си. Не оставяйте нещата в застой.

Можете да се възползвате и от новата електронна борса, създадена от Българската стопанска камара. В Е-борсата за взаимопомощ фирмите имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти и услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение са под риск от загуба на работно място.


2. Прегледайте правоотношенията със служителите си.

Собствениците на бизнес трябва да вземат под внимание своите правни задължения, когато разработват нови стратегии и тактики с цел стабилност на бизнеса и защита на служителите, особено при преминаването към дистанционна работа и други новосъздали се ситуации.

Вижте какво казва законът относно карантинния период, дистанционната работа, съкратеното работно време, отпуските, болничните, съкращенията и прочие. Обърнете внимание на следните въпроси:

  • Имате ли право да наложите работа от вкъщи?
  • Можете ли да задължите служителите си да използват платения си отпуск?
  • Изплащат ли се обезщетения и социални осигуровки при случай на карантина?

Например, съгласно Кодекса на труда, в случай на престой можете да възложите на служителите си платен отпуск, непълно работно време или друга работа в същото или друго предприятие в същото населено място, стига да е съобразена с квалификацията и здравословното му състояние.


3. Координирайте се с всичките си контрагенти.

Координирайте се с партньори и доставчици и изяснете съответно своето и тяхното състояние. Ваш контрагент може да се окаже в затруднено положение поради неконтролируеми обстоятелства, което директно да рефлектира върху плащанията. В момента паричният поток е изключително важен, затова уточнете, че държите на навременните плащания.

Вижте как сегашната ситуация може да повлияе и на способността ви да изпълнявате договорните си задължения - пряко или поради проблеми във вашата верига на доставки. Вижте какви права може да имате, ако вашият контрагент не е в състояние да изпълнява условията по договор. Трябва ли да потърсите алтернативни доставчици или можете да постигнете съгласие за търговско предоговаряне?

Ако вие не успеете да изпълните договорите си към партньори купувачи, обичайно се търпят загуби под форма на неустойки. Но в случая може да е възможно да се позовете на форсмажорни обстоятелства и да избегнете санкции. Вижте какви са условията за позоваване на форсмажор и дали сте ги изпълнили. Предоговорете условията, ако се налага.

Важното е да сте проактивни и да реагирате веднага - писмено да уведомите договорния си партньор, че поради извънредните обстоятелства временно не сте в състояние да изпълните задълженията си. Добър вариант е и да поискате издаването на сертификат за форсмажор, за да се улесни доказването на факта, че неизпълнението ви се дължи именно на извънредните непреодолими обстоятелства. Такъв можете да вземете от организации като Българска търговско-промишлена палата.

Мерки за спасяване на бизнеса по време на коронавирус епидемия

4. Прегледайте договорите си с банки, кредитори, застрахователи, доставчици и други.

Прочетете внимателно клаузите по договорите си. Вижте какво гласят форсмажорните клаузи, клаузите в случай на забавяния на плащания и доставки и други. Възможно е в договора ви да има форсмажорна клауза, която се отнася към сегашната ситуация - важно е да се анализира дали е така и какво предвижда клаузата и да се действа спрямо нея.

Следете за спазване на договорите и търсете правата си. Също така сега банките предлагат облекчения при погасяване на кредити. Подновете усилията си за събиране на просрочени задължения.

Форсмажорните обстоятелства може да не ви освободят от плащане на наем, но ако разходът стане свръхголям, можете да се позовете на стопанска непоносимост.

Помислете за възможни застрахователни искове. Има ли риск от несъстоятелност? Имате ли застраховка, която да помогне в случая? Вижте съществуващите застрахователни полици и обсъдете с брокерите дали покриват настоящата ситуация. Вижте условията и сроковете, които трябва да се спазят. Помислете дали е нужно да координирате със застрахователя всички действия, които планирате да предприемете като реакция на събитията.


5. Поинтересувайте се за данъчни облекчения и следете новоприетите закони.

Оптимизирайте фирмата си от данъчна гледна точка.

Засега не е съвсем ясно какви мерки ще предприеме държавата за подпомагане на бизнесите, но със сигурност сроковете за деклариране и плащане на данъците са удължени. Спират се сроковете по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни дела, налагането на запори на банкови сметки. Продължавайте да следите актуалната информация в настоящия период на пандемия и какви мерки могат да ви облекчат финансово. Вижте дали можете да кандидатствате за субсидии или финансова помощ.

Очакват се и нови мерки на Европейската комисия спрямо подпомагане на бизнесите. Вижте дали вашият бизнес отговаря на условията за еврофондовете. Ако имате бизнес, който лесно можете да преструктурирате и да оказва помощ в този период на криза, направете го. Така от една страна ще продължавате да работите и да печелите, а от друга ще помагате на обществото сега, когато е най-необходимо. Потърсете всякакви възможности.


6. Преструктурирайте бизнеса си и оптимизирайте оборотния капитал.

Ако е уместно, преструктурирайте активите, дълговете, производството, корпоративната структура или персонала си. Преструктурирането е сложен процес, при който е добре да ви съветват професионалисти, които познават добре данъчното законодателство.

Очаква се огромно покачване на броя на сделките за преструктуриране и правните консултации като цяло като основни мерки за спасяване на много бизнеси. От “Ройтерс” стана ясно, че в чужбина вече много правни фирми бързат да обучат повече служители, за да помагат в преструктурирането на бизнеси. Бизнес собствениците се съсредоточават върху вътрешни решения за намаляване на разходите, но някои вече се обръщат и към банките в опит да се запасят със средства, докато могат.


В обобщение:

Придържайте се към текущите правни задължения и насоки. Важно е вашият екип да ги разбира добре и да гарантира спазването им.

Реагирайте по подходящ начин на промените в съответните правни задължения или насоки: вашето маневрено пространство може да бъде ограничено не само от действащия законодателен режим в съответните юрисдикции, но и от всяко ново законодателство за извънредни ситуации или нормативни и индустриални насоки. Всяко законодателство може да въведе драконовски мерки в много кратки срокове. Ръководствата на правителствата, регулаторите, многостранните организации (например Световната здравна организация) и индустриалните групи или представителните организации в съответните юрисдикции също могат да се актуализират често и трябва да бъдат наблюдавани.

Ако се стигне дотам, че да не можете да изпълните всичките си ангажименти или съответно контрагентите ви да изпълнят своите задължения към вас, е от съществено значение да познавате и разбирате договорите си.

Бизнес, инвестирал в своя правен отдел, е много вероятно да изпревари конкурентите си по ефективно управление на рисковете и възможностите на съществуващите търговски взаимоотношения.

Същото се отнася и за управлението на всякаква нестабилност на бизнеса по отношение на намалени нива на бизнес активност, проблеми с управлението на паричните потоци и риск от нарушаване на доставките, както и задължения към правителството и други органи за данъчни и други плащания. Заемането на активна и информирана позиция относно правните последици от евентуалния спад на вашия бизнес или нужда от преструктуриране и подходът за максимално изпълнение на вашите ангажименти ще доведе до по-добри решения и резултати.


Ситуацията е изключително динамична. В такъв момент е хубаво да можете да разчитате на добри консултанти, които да ви държат в течение на нещата и винаги да сте една стъпка напред.

И най-важното - бъдете здрави!В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие, свържете се с нас.

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори“ е лидер в областта на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532