Изменения в Закона за пътищата


Считано от 22.12.2015 г. влязоха в сила изменения в Закона за пътищата (ЗП), с което бе въведена алтернатива на винетната такса, а именно такса за изминато разстояние (ТОЛ такса), която дава право на пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. За момента таксата се предвижда само по отношение на тежкотоварни автомобили и се очаква да се прилага след въвеждане на Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура, която включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ). ЕУЕСТ може да бъде предоставяна от доставчици, вписани в електронен регистър, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура”. Към момента няма информация за условията и реда за регистрация.

Съгласно измененията в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) шофьорите ще бъдат длъжни да предоставят при необходимост валиден документ (касова бележка, фактура), доказващ плащането на съответните такси (винетна такса, ТОЛ такса).

С Постановление на Министерски съвет от 17.11.2015 г. бяха увеличени цените на винетните стикери за моторните превозни средства. Съгласно приложените към законопроекта за изменение и допълнение на ЗП мотиви средствата необходими за поддръжка на републиканската пътна мрежа, които се събират от винетни такси, до момента на изменението не са били достатъчни, което съответно е наложило увеличението.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Image
far fa-map

АДРЕС

София - 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Славовица", блок 24Е, офис 2

Варна - 9000, р-н "Владислав Варненчик", ЗПЗ, ул. "Нептун" № 2

 

fas fa-mail-bulk
fas fa-phone-volume

ТЕЛЕФОН

+359895967532