Please enable JS

07 Октомври 2020

Размери на минимални адвокатски възнаграждения Минималните адвокатски възнаграждения са регламентирани в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения...

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ