Please enable JS

Данаилова, Тодоров и партньори е отличено от Chambers and Partners за пета поредна година в сферата на транспорта. 

Lawfirm.bg Bulgarian law firm

Измененията в Гражданския процесуален кодекс от 27.10.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. въведоха нови положения в процедурата по издаване на заповед за изпълнение. Отстраниха се редица несъвършенства в досегашната уредба на това производство. Новите промени благоприятстват както заявителя, така и длъжника и им предоставят нови възможности за извършване на процесуални действия.

Повече информация: http://lawfirm.bg/bg/publikatzii/98-novite-polozheniya-v-zapovednoto-proizvodstvo-sled-poslednite-izmeneniya-v-gpk

 

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" (www.lawfirm.bg) е препоръчано от Legal 500 като едно от първите две адвокатски дружества в сферата на транспорта.

През последните седмици много клиенти се обърнаха към нас във връзка с ДДС регистрацията на неперсонифицирани дружества, в които съдружник е ДДС регистрирано лице. Неперсонифицирано дружество е и дружеството по Закона за задълженията и договори. Този тип дружества са широко използвани при обществени поръки.

От началото на 2017г. влезе в сила изменение в Закона за данъка върху добавената стойност, като ДДС регистрацията трябва да се направи в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, в което съдружник е ДДС регистрирано лице. По предходния режим, срокът за регистрация течеше от датата на регистрация в БУЛСТАТ регистъра, а не от датата за създаване на дружеството. Глобите за неспазване на визираното изискване започват от 500 лева.

За четвърта поредна година #Адвокатско дружество “Данаилова, Тодоров и партньори” бе класирано на висока позиция в престижната класация Chambers and Partners в сферата на трудовото право.