Please enable JS

С Постановление № 163 от 29 юни 2015 година е приета Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Считано от 17.07.2015г. влизат в сила редица промени в Кодекса на труда, в това число широко коментираното въвеждане на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл. 114а).

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" участва в семинара на JASPERS за европейско финансиране на обществения транспорт. Семинарът се проведе на 27 - 28.05.2015г. в Брюксел. Участваха, както публични институции от страните членки, така и специалисти от JASPERS, Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Европейският парламент одобри директивата за борба с прането на пари и България, като страна членка, ще трябва да направи до две години централен регистър с имената на действителните собственици на всички търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове в страната.

Източник: КАПИТАЛ

Адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" е препоръчано от международната класация Chambers & Partners в сферата на трудовото право: http://www.chambersandpartners.com/45/23/editorial/7/1

Адвокатите Мария Данаилова и Калоян Тодоров са препоръчани като водещи юристи в своята юрисдикция.