Please enable JS

През изминалите седмици имахме удоволствието да консултираме водещ професионален клуб по електронни спортове. Беше предизвикателство да отговорим на нуждите на клиента в този бързо развиващ се спорт и среда.

Считано от 3 януари 2017 г. в Търговския закон се въвежда нов вид квалифицирана писмена форма за някои търговски сделки и решения на дружествата с ограничена отговорност (ООД). Досега прехвърлянето на търговско предприятие (изцяло или частично) и прехвърлянето на дружествени дялове се извършваше с нотариална заверка на подписите на страните. Новата квалифицирана писмена форма за тези сделки е нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Тази нова квалифицирана писмена форма ще се прилага и за следните решения на общото събрание или на едноличния собственик на капитала на ООД: приемане и изключване на съдружници; даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; намаляване и увеличаване на капитала; избиране на управител; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Решенията по предходното изречение може да бъдат взети и с обикновена писмена форма, ако това е изрично предвидено в учредителния договор/акт на ООД.

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори” бе поканено и взе участие в семинара, организиран от JASPERS и UITP, провел се на 14.03.2016г., в Брюксел на тема: "Контрол на качеството на обществения транспорт".

legal 500 logo smallЗа втора поредна година адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" беше отличено като водещо в сферата на транспорта. Това ценно признание идва след години усилена работа и множество положителни оценки от нашите клиенти и партньори.

Директна връзка към класацията: http://www.legal500.com/c/bulgaria/transport-including-shipping

Legal500 ни препоръча и в категориите "Проекти" и "Недвижими имоти и строителство".

Директни връзки към класацията:  

http://www.legal500.com/c/bulgaria/projects-and-ppp

http://www.legal500.com/c/bulgaria/real-estate-and-construction

Clipboard02На 26.04.2016г. беше публикувана международната класация на Chambers & Partners.

За трета поредна година адвокатско дружество "Данаилова, Тодоров и партньори" беше отличено в сферата на трудовото право.

Директна връзка към класацията: http://www.chambersandpartners.com/45/23/editorial/7/1#22639650_editorial